لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتللو
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - ثالث - دیویی: 822.33 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -122-405-600-978 انتخاب
2- اتللو
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - ثالث - دیویی: 822.33 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 250000 ریال - 4 -122-405-600-978 انتخاب
3- غزلواره‌ها
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:امید طبیب‌زاده - نیلوفر - دیویی: 821.3 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 5 -712-448-964-978 انتخاب
4- اتللو (تراژدی در پنج پرده)
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین ؛ مترجم: نیمایوشیج - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 822.33 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 9000 ریال - 8 -0802-00-964 انتخاب
5- یه میخ به دیوار بکوب: مجموعه شعر
شاعر:فیلیپ لارکین ؛ مترجم:علیرضا بنی‌جانی ؛ مترجم:بهرام معصومی - نشر چشمه - دیویی: 821.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 4 -478-229-600-978 انتخاب
6- ترنم باران
شاعر:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:طاهره ثقفی ؛ شاعر:محمدعلی بهمنی - هاد - دیویی: 821 - 273 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 6 -97-5536-964-978 انتخاب
7- اتللو
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - ثالث - دیویی: 822.33 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -122-405-600-978 انتخاب
8- معبد
نويسنده:جرج هربرت ؛ مترجم:لیلا منجی‌آزاد ؛ مترجم:شیرین هادی‌زاده - فرهنگ ایلیا - دیویی: 821.3 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 14000 ریال - 7 -15-2535-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1