لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (67)
تالیف (0)
ترجمه (92)
تهران (82)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 30000 ریال - 964-93800-6-X انتخاب
2- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین،نگارستان کتاب - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 964-407-338-X انتخاب
3- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 404 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 75000 ریال - 7 -19-7706-964 انتخاب
4- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 20000 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
5- هفت گوی بلوری
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -4-93800-964-978 انتخاب
6- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 8 -1-93800-964-978 انتخاب
7- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -1-93800-964 انتخاب
8- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 250000 ریال - 6 -05-7706-964-978 انتخاب
9- ماجرای کلکولس
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 30000 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
10- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 1 -25-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10