لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (60)
تالیف (0)
ترجمه (85)
تهران (75)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -0-93800-964 انتخاب
2- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1386 - 11000 نسخه - 30000 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
3- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 6 -05-7706-964-978 انتخاب
4- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 964-93800-6-X انتخاب
5- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-7706-09-X انتخاب
6- راز کشتی اسب تک شاخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - دیویی: 741.59493 - 42 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 8 -654-547-964-978 انتخاب
7- ماجراهای تن‌تن خبرنگار جوان: جلدهای 19 تا 24
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 5500 نسخه - 125000 ریال - 7 -19-7706-964 انتخاب
8- ماجرای کلکولس
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 11000 نسخه - 30000 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
9- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 9 -1-93800-964 انتخاب
10- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9