لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (60)
تالیف (0)
ترجمه (85)
تهران (75)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جدال با تبهکاران (تن تن در آمریکا)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 0 -03-7706-964 انتخاب
2- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 9 -1-93800-964 انتخاب
3- جدال با تبهکاران (تن تن در آمریکا)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 2 -03-7706-964-978 انتخاب
4- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
5- ستاره اسرارآمیز
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-274-X انتخاب
6- فرار از شوروی (تن‌تن در سرزمین شوراها)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 4 -15-7706-964 انتخاب
7- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 7 -05-7706-964 انتخاب
8- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 5 -06-7706-964 انتخاب
9- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 7 -08-7706-964-978 انتخاب
10- جستجو در غار هیولا (تن‌تن در تبت)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 2 -02-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9