لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (43)
تالیف (8)
ترجمه (54)
تهران (61)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 1 -5-9014560-0-979 انتخاب
2- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 48 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 85000 ریال - انتخاب
3- ویولن آسان برای کودکان: شیوه‌ای بنیادی و مفرح برای یادگیری ویولن
نويسنده:لری نیومن ؛ مترجم:مجید وطنیان - نای و نی - دیویی: 787.2 - 56 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 30000 ریال - 5 -7-9014522-0-979 انتخاب
4- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 52 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 85000 ریال - انتخاب
5- دوره آسان پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 65000 ریال - انتخاب
6- ویولن آسان برای کودکان
نويسنده:لری نیومن ؛ مترجم:مجید وطنیان - نای و نی - دیویی: 787.2 - 54 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -7-9014522-0-979 انتخاب
7- حرکت‌ها و بازی‌های موزون (ریتمیک): راهنمای والدین، مربیان و درمانگران
نويسنده:طلعت رافعی - دانژه - دیویی: 796.13083 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 72000 ریال - 9 -21-7932-964-978 انتخاب
8- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 48 صفحه - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 178000 ریال - 4 -4-9014560-0-979 انتخاب
9- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - تصنیف - دیویی: 786.207 - 104 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1399 - 270000 ریال - 7 -3-9014560-0-979 انتخاب
10- دوره آسان برای پیانو و ارگ
نويسنده:جان تامپسون ؛ مترجم:فیروزه هاشمی - نشر تصنیف - دیویی: 786.207 - 42 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 0 -2-9014560-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7