لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (112)
تالیف (78)
ترجمه (119)
تهران (125)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (197) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت ادیان
- سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور - 264 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - انتخاب
2- ادیان زنده جهان
نويسنده:رابرت‌ارنست هیوم ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 6 -363-430-964 انتخاب
3- تجربه دینی بشر (با اصلاحات)
نويسنده:نینیان اسمارت ؛ مترجم:محمد محمدرضایی ؛ مترجم:ابوالفضل محمودی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -0237-02-600-978 انتخاب
4- Which one of the religions to be adopted for enduring success? (exploring on prudence of sensible reasons)
نويسنده:سیدسرورحسین رضوی - انصاریان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5 -530-219-964-978 انتخاب
5- راهنمای ادیان زنده
نويسنده:جان‌راسل هینلز ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی - موسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم - 750 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 96000 ریال - 1 -205-548-964-978 انتخاب
6- ادیان شرق و فکر غرب
نويسنده:سروپالی راداکریشنان ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 6 -6367-03-964-978 انتخاب
7- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1381 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 964-445-166-X انتخاب
8- میانه‌روی و تمدن
نويسنده:احمد الراوی ؛ مترجم: کانون ترجمه فارسی - آوای اسلام - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 2 -18-2555-964 انتخاب
9- ادیان زنده جهان
نويسنده:رابرت‌ارنست هیوم ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 2000 نسخه - 8800 ریال - 6 -363-430-964 انتخاب
10- ادیان زنده جهان
نويسنده:رابرت‌ارنست هیوم ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -363-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20