لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (116)
تالیف (80)
ترجمه (121)
تهران (128)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (201) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادیان زنده جهان
نويسنده:رابرت‌ارنست هیوم ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 1000 نسخه - 38500 ریال - 6 -363-430-964 انتخاب
2- جهان مذهبی: ادیان در جوامع امروز
نويسنده:ریچاردکلارنس بوش ؛ نويسنده:کنت دالرهاید ؛ نويسنده:عظیم نانجی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1030 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -667-430-964 انتخاب
3- ادیان زنده جهان
نويسنده:رابرت‌ارنست هیوم ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 6 -363-430-964 انتخاب
4- الهیات تطبیقی (به زبان ترکی آذری)
نويسنده:توفیق اسدوف - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 115000 ریال - 1 -181-429-600-978 انتخاب
5- سیری در ادیان جهان
نويسنده:کریستوفر پارتریج ؛ مترجم:عبدالعلی براتی - ققنوس - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 450000 ریال - 3 -869-311-964-978 انتخاب
6- پرسش‌ها و پاسخ‌ها: دفتر دوازدهم (ادیان و مذاهب)
نويسنده:حمیدرضا شاکرین - دفتر نشر معارف - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -121-531-964-978 انتخاب
7- راهنمای ادیان زنده
نويسنده:جان‌راسل هینلز ؛ مترجم:عبدالرحیم گواهی - موسسه بوستان کتاب - 750 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 96000 ریال - 1 -205-548-964-978 انتخاب
8- آشنایی با ادیان بزرگ
نويسنده:حسین توفیقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،موسسه فرهنگی طه - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-459-410-X انتخاب
9- تجربه دینی بشر
نويسنده:نینیان اسمارت ؛ مترجم:مرتضی گودرزی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 438 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 105000 ریال - 1 -866-459-964-978 انتخاب
10- ادیان شرق و فکر غرب
نويسنده:سروپالی راداکریشنان ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -6367-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21