لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (14)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک بعدازظهر با ادگار آلن‌پو
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:بیتا ملک‌آرا - شهر خورشید،رادمهر،همراز - دیویی: 813.2 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 4 -22-8661-964-978 انتخاب
2- یک بعدازظهر با ادگار آلن‌پو
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:بیتا ملک‌آرا - شهر خورشید،رادمهر،همراز - دیویی: 813.2 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 4 -22-8661-964-978 انتخاب
3- مترسک زنده
نويسنده:آنتونی هوروویتس ؛ مترجم:نسرین‌گل قهرمانی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -838-349-964-978 انتخاب
4- یک بعدازظهر با ادگار آلن‌پو
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:بیتا ملک‌آرا - شهر خورشید،رادمهر،همراز - دیویی: 813.2 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 4 -22-8661-964-978 انتخاب
5- غارهای یخی کروگ
نويسنده:تونی ابت ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز ؛ تصويرگر:تیم جسل - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1650 نسخه - 45000 ریال - 5 -525-536-964-978 انتخاب
6- غارهای یخی کروگ
نويسنده:تونی ابت ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4400 نسخه - 15000 ریال - 5 -525-536-964-978 انتخاب
7- جادوگر درومار یا ساحره اهریمنی؟
نويسنده:تونی ابت ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4400 نسخه - 20000 ریال - 9 -527-536-964-978 انتخاب
8- غارهای یخی کروگ
نويسنده:تونی ابت ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز ؛ تصويرگر:تیم جسل - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 5 -525-536-964-978 انتخاب
9- داستان‌های ترسناک
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:محمدزمان غفوریان - یوبان - دیویی: 813.4 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -13-8349-600-978 انتخاب
10- سه داستان شیطانی
نويسنده:رابرت بلاک ؛ نويسنده:استیفن وینسنت‌بنه ؛ مترجم:فاطمه کرمعلی - سروش - دیویی: 808.83 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 5 -734-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2