لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (22)
تالیف (34)
ترجمه (16)
تهران (44)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باز خورد... چرا؟ چگونه؟
نويسنده:مهدی کاظمی ؛ نويسنده:رضا نادریان ؛ نويسنده:عبدالحسین نادری - آیین احمد (ص) - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -65-5335-600-978 انتخاب
2- رسانه‌ها و نمادها: صورتهای بیان، ارتباط، و آموزش
زيرنظر:دیوید اولسون ؛ مترجم:محبوبه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 698 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 370000 ریال - 6 -126-435-964 انتخاب
3- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -0-92219-964 انتخاب
4- الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی
نويسنده:عبدالعظیم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -72-6306-964 انتخاب
5- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -0-92219-964 انتخاب
6- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در مدرسه خلاق
نويسنده:مهرداد ناظری - سورنا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -03-2726-964-978 انتخاب
7- رسانه‌ها و نمادها: صورتهای بیان، ارتباط، و آموزش
زيرنظر:دیوید اولسون ؛ مترجم:محبوبه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 704 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 16500 ریال - 6 -126-435-964 انتخاب
8- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -0-92219-964 انتخاب
9- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 2000 نسخه - 105000 ریال - 5 -30-7819-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در مدرسه خلاق
نويسنده:مهرداد ناظری - سورنا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -03-2726-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5