لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (23)
تالیف (35)
ترجمه (16)
تهران (45)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - دیویی: 371.2 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -30-7819-964-978 انتخاب
2- بازخورد در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
نويسنده:مجتبی بیرامی ؛ نويسنده:سیدتقی محمدی - ماهواره - دیویی: 371.28 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 140000 ریال - 5 -320-459-600-978 انتخاب
3- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - دیویی: 371.2 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -0-92219-964 انتخاب
4- روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی - یسطرون - دیویی: 371.2 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -0-92219-964 انتخاب
5- روان‌شناسی کنجکاوی (با تاکید بر آموزش و یادگیری)
نويسنده:اسماعیل سعدی‌پور ؛ نويسنده:عبدالرحمان جریحی ؛ ويراستار:مهتاب برگریزان - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 371.37 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -165-217-964-978 انتخاب
6- چگونه به دانش‌آموزان کمک کنیم سئوال بپرسند
نويسنده:سالی گلادینو ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:خسرو نظری - زیتون سبز - دیویی: 371.37 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -85-5000-600-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در مدرسه خلاق
نويسنده:مهرداد ناظری ؛ ويراستار:سروناز بهبهانی - سورنا - دیویی: 371.2 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -03-2726-964-978 انتخاب
8- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: پرسش کردن برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:سالی گادینو ؛ مترجم:حسین دانشفر ؛ نويسنده:جنی ویلسون - فاطمی - دیویی: 155.41824 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -535-318-964-978 انتخاب
9- الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی
نويسنده:عبدالعظیم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 153.69 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -72-6306-964 انتخاب
10- رویکردی نو در بهبود روابط انسانی در آموزشگاه
نويسنده:ناهید ناصری‌نژاد ؛ مترجم:احمد فرنیا ؛ مترجم:فروزان فرنیا - آناهید - دیویی: 371.1023 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 8 -05-7952-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6