لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: ارتوپدی، ارولوژی، رادیولوژی
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9500 ریال - 7 -355-456-964 انتخاب
2- ارولوژی و ارتوپدی
گردآورنده:علیرضا پارساپور ؛ باهمكاري: کاظمیان ؛ باهمكاري:اسدالله محسنی - ارجمند - دیویی: 617.47076 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 14700 ریال - 2 -29-5855-964 انتخاب
3- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: ارتوپدی، ارولوژی، رادیولوژی
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 210 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 19500 ریال - 5 -518-456-964 انتخاب
4- خلاصه بیماریهای ارتوپدی
نويسنده:محمدرضا مجلسی ؛ نويسنده:بابک معصومیان ؛ نويسنده:مسعود مجلسی - روز نو - دیویی: 616.70076 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9800 ریال - 5 -00-7223-964 انتخاب
5- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: جراحی
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 29500 ریال - 7 -517-456-964 انتخاب
6- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: ارتوپدی، ارولوژی، رادیولوژی
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 19500 ریال - 5 -518-456-964 انتخاب
7- عفونی، اورولوژی، روان‌پزشکی، ارتوپدی
نويسنده:کامبیز کیانی‌فر ؛ نويسنده:جاوید سرایی ؛ نويسنده:مهرشاد پورسعید - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اباصالح - دیویی: 610.76 - 576 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 4 -366-460-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1