لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (9)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای اردوها: قابل استفاده مربیان اردوهای پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و مربیان اردوهای دانش‌آموزی
نويسنده:فرج‌الله بخردی - شاین - دیویی: 796.540955 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 8 -01-6764-622-978 انتخاب
2- اردوهای تربیتی و ورزشی: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و مربیان پرورشی
نويسنده:غلامحسین حسن‌پور - بامداد کتاب - دیویی: 796.54 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 3 -53-2585-964-978 انتخاب
3- آموزش برگزاری انواع اردو و بازدید
نويسنده:ابراهیم امیری ؛ نويسنده:پریسا ارگی - در قلم - دیویی: 796.54220955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 0 -22-6372-622-978 انتخاب
4- ره‌نامه‌ی جهادی در عرصه‌ی سلامت و بهداشت (دفتر اول)
نويسنده:وحید غریبی ؛ نويسنده:کبری خدابنده - خادم‌الرضا (ع) - دیویی: 796.5423 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 9 -025-206-600-978 انتخاب
5- اردوهای تربیتی و ورزشی: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و مربیان پرورشی
نويسنده:غلامحسین حسن‌پور ؛ ويراستار:مریم فکوریان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 796.54 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 99000 ریال - 3 -53-2585-964-978 انتخاب
6- اردوهای تربیتی و ورزشی: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و مربیان پرورشی
نويسنده:غلامحسین حسن‌پور ؛ ويراستار:مریم فکوریان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 796.54 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 ریال - 3 -53-2585-964-978 انتخاب
7- چگونه اردو برگزار کنیم
نويسنده:محمود اکبری ؛ ويراستار:جلیل حبیبی - شهاب ‌الدین - دیویی: 796.540955 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 7 -60-8346-964 انتخاب
8- مهارتهای زندگی: برگزاری اردو و بازدید
نويسنده:محمدحسین صباغ ؛ ويراستار:علی‌محمد سیف - هنر بهزاد - دیویی: 796.540955 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 27000 ریال - 8 -4-90418-600-978 انتخاب
9- روش‌های اردوداری
تهيه و تنظيم:صمد نظری ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 796.540955 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -67-2638-964-978 انتخاب
10- اردو و اردوداری
نويسنده:سیدعسکری سنجرموسوی - ضریح آفتاب - دیویی: 796.540955 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 14000 ریال - 9 -157-429-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2