لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (16)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - دیویی: 615.7088796 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 362.29 - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 200000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
3- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
6- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - هودین - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 8 -14-8695-964 انتخاب
7- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 45000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
8- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
9- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
10- استروئیدهای آنابولیک
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - نشر ورزش - دیویی: 615.7088796 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 149000 ریال - 0 -18-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3