لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (144)
تالیف (246)
ترجمه (45)
تهران (158)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (291) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیمه‌نی شارستانی یه‌تی رورتادا
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حدسه نپور - معارف اسلامی در جهان - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9 -5-91557-964 انتخاب
2- نگرشی به متون اسلامی
نويسنده:مهدی علمداری - پایا - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -23-6748-964 انتخاب
3- دانش مسلمین
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -770-430-964 انتخاب
4- Introduction To Islam
- معارف اسلامی در جهان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - انتخاب
5- یادداشتهای استاد مطهری
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -00-7299-964 انتخاب
6- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1379 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -56-5600-964 انتخاب
7- اندیشه اسلامی (1)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی ؛ نويسنده:محمد محمدرضایی - دفتر نشر معارف - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 0 -059-531-964-978 انتخاب
8- اندیشه اسلامی (1)
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی ؛ نويسنده:محمد محمدرضایی - دفتر نشر معارف - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1386 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 0 -059-531-964-978 انتخاب
9- اسلام و دراویش همراه با فتاوای مراجع تقلید
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 12500 ریال - 7 -10-9910-964 انتخاب
10- دین
نويسنده:محمدتقی شریعتی‌مزینانی ؛ ويراستار:محمد بدیعی - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 45000 ریال - 8 -93-8168-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30