لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (147)
تالیف (251)
ترجمه (46)
تهران (161)
شهرستان (136)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (297) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Characteristics Of A Muslim: Basic Cultural Aspects
- البلاغ - دیویی: 297 - 48 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 0 -017-402-964 انتخاب
2- مبادی اسلام و فلسفه احکام
نويسنده:ابوالاعلی مودودی ؛ مترجم:سیدغلامرضا سعیدی - نشر احسان - دیویی: 297 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -41-5956-964 انتخاب
3- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1376 - 2000 نسخه - 9800 ریال - 1 -56-5600-964 انتخاب
4- خدمات متقابل اسلام و ایران
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.91655 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1377 - 3000 نسخه - 9800 ریال - 1 -56-5600-964 انتخاب
5- Abc For Islams Laere
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی - امام علی (ع) - دیویی: 297.08 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3 -127-319-964 انتخاب
6- Bis in alle ewigkeit
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:آنه ماریکه لانگه - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.44 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5 -00-5817-964 انتخاب
7- The missing link
نويسنده:هارون عبدالله - امام حسین (ع) - دیویی: 297.95 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 964-7371-08-X انتخاب
8- نیزه‌داران
نويسنده:رسول حسن‌زاده - موسسه‌ فرهنگی ‌و انتشاراتی ‌دهسرا - دیویی: 297.02 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 964-7169-23-X انتخاب
9- What is Islam?
- مرکز نشر فرهنگ اسلامی در جهان - دیویی: 297.07 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - 5000 نسخه - 2500 ریال - 5 -315-472-964 انتخاب
10- یادداشتهای استاد مطهری
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 652 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -17-7299-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30