لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (55)
تالیف (83)
ترجمه (0)
تهران (68)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Basic English for university students
نويسنده:پرویز بیرجندی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 10500 ریال - 4 -315-459-964 انتخاب
2- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers
نويسنده:Raymond Murphy - الوند پویان،پژواک فرهنگ و هنر - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
3- Practice and progress: an integrated course for pre - intermediate students
نويسنده:Louis George Alexander - رهنما - دیویی: 428.24 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 8000 ریال - انتخاب
4- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers
نويسنده:Raymond Murphy - آیین - دیویی: 425 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - انتخاب
5- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers
نويسنده:Raymond Murphy - نهالستان - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
6- Practice and progress: an integrated course for pre - intermediate students
نويسنده:Louis George Alexander - میرشمس - دیویی: 428.24 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 9000 ریال - 6 -3-91317-964 انتخاب
7- Essential grammar in use
- استیری - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 9000 ریال - انتخاب
8- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers
نويسنده:Raymond Murphy - فروزش - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - انتخاب
9- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for ...
نويسنده:Raymond Murphy - زبان ملل - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - انتخاب
10- Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers
نويسنده:Raymond Murphy - دوستی - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9