لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (160)
تالیف (97)
ترجمه (136)
تهران (217)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 492 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 1200 ریال - انتخاب
2- تاریخ حبیب‌السیر
نويسنده:غیاث‌الدین‌بن‌همام‌الدین خواندمیر - خیام - دیویی: 955 - 760 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1362 - 1125 ریال - انتخاب
3- تاریخ یعقوبی
نويسنده:احمدبن‌‌اسحاق یعقوبی ؛ مترجم:محمدابراهیم آیتی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 909.97671 - 650 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1374 - 15000 ریال - انتخاب
4- تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل و الملوک
نويسنده:محمدبن‌جریر طبری ؛ مترجم:ابوالقاسم پاینده - اساطیر - دیویی: 909.097671 - 416 صفحه - (در16جلد ) - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1385 - 8 -038-331-964 انتخاب
5- تاریخ کامل
نويسنده:علی‌بن‌محمد ابن‌اثیر ؛ مترجم:محمدحسین روحانی - اساطیر - دیویی: 909.097671 - 536 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 325000 ریال - 8 -94-5960-964-978 انتخاب
6- تجارب الامم
نويسنده:احمدبن‌محمد ابن‌مسکویه ؛ مصحح:ابوالقاسم امامی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 909.097671 - 596 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 33000 ریال - 964-435-592-X انتخاب
7- تاریخ طبری در نگاهی گذرا
نويسنده:کلثوم وارسته - ابریشمی‌فر - دیویی: 909.097671 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 9 -18-5696-600-978 انتخاب
8- تجارب الامم
نويسنده:احمدبن‌محمد مسکویه ؛ مصحح:ابوالقاسم امامی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 909.097671 - 480 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 8 -688-435-964 انتخاب
9- تاریخنامه طبری، گردانیده منسوب به بلعمی
نويسنده:محمدبن‌جریر طبری ؛ مصحح:محمد روشن - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 909.097671 - 612 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 8 -0583-12-964-978 انتخاب
10- تاریخنامه طبری
نويسنده:محمدبن‌جریر طبری ؛ مترجم:محمدبن‌محمد بلعمی ؛ مصحح:محمد روشن - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 909.097671 - 772 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 98000 ریال - 1 -316-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24