لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Proofreading, revising, & editting skills success in 20 minutes a day
نويسنده:Brady Smith - نخبگان فردا - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 3 -466-57685-1 انتخاب
2- Research & writing skills success in 20 minutes a day
نويسنده:Rachael Stark - نخبگان فردا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -442-57685-1 انتخاب
3- راهنمای کامل روش تحقیق
نويسنده:جیمز لستر ؛ مترجم:اسماعیل زهدی ؛ مترجم:سهیلا فغفوری - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 2 -2-93206-600-978 انتخاب
4- Writing your doctoral dissertion: invisible rules for success
نويسنده:RitaS. Brause - نخبگان فردا - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
5- MLA handbook for writers of research papers
- سرافراز - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -30-5635-600-978 انتخاب
6- Rules of thumb: a guide for writers
نويسنده:Elaine Hughes ؛ نويسنده:Diana Roberts Wienbroer - نخبگان فردا - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 3 -353319-07-0-978 انتخاب
7- Introduction to academic writing
نويسنده:Alice Oshima ؛ نويسنده:Ann Hogue - رهنما - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -193395-13-0 انتخاب
8- MLA Handbook
- رهنما - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
9- آماده‌سازی مقالات پژوهشی: راهنمای روش‌های پژوهش (با نمونه‌های از مددکاری اجتماعی)
مترجم:رضا مبشرنیا ؛ مترجم:قربانعلی آقامحمدی - دانش‌پذیر - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 8 -8-93083-964-978 انتخاب
10- دست‌افزار نویسندگان: راهنمای اصول شیوانویسی
نويسنده:جان‌بی. کارلز ؛ نويسنده:رونالد زیمانسکی ؛ گردآورنده:مهدی افشار - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 2 -56-5799-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2