لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (30)
تالیف (58)
ترجمه (4)
تهران (54)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصلاحات ارضی در ایران 1345 - 1340
نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ مترجم:مهدی اسحاقیان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 333.3155 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 8 -1796-00-964-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
3- برگزیده قوانین و مقررات املاک و اراضی شهری
نويسنده:یونس شاه‌حسینی - حبله‌ رود - دیویی: 343.550432 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -84-7644-600-978 انتخاب
4- تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر اصلاحات ارضی
نويسنده:شمسعلی میرج‌فیروز - عدن - دیویی: 346.55044 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 9 -00-7189-600-978 انتخاب
5- احیاء بیابان‌ها و زمین‌های موات کشور جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محسن بلوکی ؛ نويسنده:فاطمه طایفه - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 343.55025 - 212 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 360000 ریال - 0 -84-7744-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوين:رضا زنده‌گل ؛ تدوين:مصطفی افشاری - چتر دانش - دیویی: 343.550432 - 438 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 4 -056-410-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات اراضی
نويسنده:علی‌اصغر شفیعی‌خورشیدی - نشر خط سوم - دیویی: 346.5504 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 2 -49-6866-964 انتخاب
8- اصلاحات ارضی در ایران 1345 - 1340
نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ مترجم:مهدی اسحاقیان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 333.3155 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 250000 ریال - 8 -1796-00-964-978 انتخاب
9- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 520 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 190000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
10- احیاء بیابان‌ها و زمین‌های موات کشور جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محسن بلوکی ؛ نويسنده:فاطمه طایفه - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 343.55025 - 396 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 7 -85-7744-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7