لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(192)
چاپ مجدد (153)
تالیف (312)
ترجمه (33)
تهران (89)
شهرستان (256)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (345) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام در اوج حقیقت
نويسنده:حسن زارعی - نقش نگین،کهن‌دژ - دیویی: 297.02 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 3 -21-2616-964-978 انتخاب
2- Initiation au dogme Islamique
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حیدر امازیغ - دفتر نشر معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.4172 - 414 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5 -7-91557-964 انتخاب
3- الکنوز الحسنیه فی اصول الدین و العقاید الاسلامیه
نويسنده:محمدعلی دزفولی‌فتحی ؛ مصحح:محمدحسن مدرس‌فتحی - محمدحسن مدرس فتحی - دیویی: 297.4172 - 83 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 80 ریال - انتخاب
4- ال‍م‍س‍ل‍ک‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍دی‍ن‌. وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌ ال‍م‍ات‍ع‍ی‍ه‌
نويسنده:جعفربن‌حسن محقق‌حلی - مجمع بحث اسلامی ایران - دیویی: 297.312 - 350 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
5- افضل الاعمال: نماز
نويسنده:سیدهاشم حسینی‌تهرانی - فارابی - دیویی: 297.353 - 80 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1375 - 1400 ریال - 4 -41-5608-964 انتخاب
6- جشن بلوغ و جشن تکلیف
نويسنده:حسین تاج‌آبادی - سفیر اردهال - دیویی: 297.7242 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 7 -499-313-600-978 انتخاب
7- جزوه النور
نويسنده:سیدعباس اصغری‌برمائی - نوروزی - دیویی: 297.42 - 524 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -812-449-600-978 انتخاب
8- معرفت نبی
نويسنده:محمد بیابانی‌اسکوئی - نبا - دیویی: 297.43 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 0 -14-6643-964 انتخاب
9- فی ظل اصول الاسلام
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی ؛ مترجم:محمد مرشدیوسف - اهل البیت - دیویی: 297.41 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -84-7756-964 انتخاب
10- قیامت
شاعر:سیدمهدی موسوی - زائر آستان مقدس - دیویی: 8fa1.05162 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 80000 ریال - 9 -283-180-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35