لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(313)
چاپ مجدد (1176)
تالیف (355)
ترجمه (1134)
تهران (1334)
شهرستان (155)
كودك و نوجوان (1484)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1489) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف مصور برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:ج.ال. کورتنی ؛ نويسنده:جی.ای. اسپک ؛ مترجم:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 030 - 159 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 200 ریال - انتخاب
2- اولین کشفیات من
نويسنده:موریس پارکر ؛ مترجم:زهرا میرخانی ؛ نقاش:کی. اوکلی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 030 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
3- به من بگو چرا؟ ساخته‌های دست بشر
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 196 صفحه - (در4جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
4- به من بگو چرا؟
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 223 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
5- به من بگو چرا؟
نويسنده:لئوکوم آرکادی ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 196 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
6- به من بگو چرا؟
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 223 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
7- به من بگو چرا؟ ساخته‌های دست بشر
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 196 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
8- به من بگو چرا؟
نويسنده:آرکادی لئوکوم ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
9- به من بگو چرا؟
نويسنده:لئوکوم آرکادی ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 196 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
10- به من بگو چرا؟
نويسنده:لئوکوم آرکادی ؛ مترجم:سیدخلیل خلیلیان - انجام کتاب - دیویی: 030 - 224 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 149