لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (60)
تالیف (136)
ترجمه (3)
تهران (40)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعتکاف معجونی شفابخش و مکتب خودسازی
نويسنده:حسین نوری‌همدانی - موسسه انتشاراتی مهدی موعود (عج) - 32 صفحه - جیبی پالتویی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 نسخه - انتخاب
2- خلوت راز: اعمال و احکام اعتکاف
نويسنده:موسی هنرپیشه - حماسه قلم - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 5 -12-7427-600-978 انتخاب
3- شکوه امر خدا: به ضمیمه یادداشتی برای معتکفین
نويسنده:علیرضا پناهیان - بیان معنوی - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 1 -1-91879-600-978 انتخاب
4- اعتکاف، پنجره‌ای به بهشت
نويسنده:محمدعلی موظف‌رستمی - پرهیب - 172 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -23-2680-964-978 انتخاب
5- اعتکاف (احکام فقهی و پیشینه‌ی تاریخی آن)
نويسنده:ملیحه افضل‌آبادی - خمسه‌النجبا - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -07-6209-600-978 انتخاب
6- گنجینه اعتکاف
گردآورنده:ملیحه طاهری ؛ ويراستار:فرشته ایزدی - کیسان - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -1-93083-600-978 انتخاب
7- اعتکاف ابرار
- تشیع - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -25-6399-964 انتخاب
8- اعتکاف
نويسنده:محمدحسین هاشمی - رواق دانش - 52 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 7 -06-2969-964-978 انتخاب
9- اعتکاف ابرار
- تشیع - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -25-6399-964 انتخاب
10- شکوه امر خدا: به ضمیمه یادداشتی برای معتکفین
نويسنده:علیرضا پناهیان - بیان معنوی - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 1 -1-91879-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14