لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(331)
چاپ مجدد (95)
تالیف (368)
ترجمه (58)
تهران (303)
شهرستان (123)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (426) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای عملیات اجرایی برای مراکز درمان گروهی ترک اعتیاد
مترجم:سپیده نیکخواه ؛ مترجم:محمد ملکی ؛ مترجم:مهسا احمدپور - گل یخ - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 964-7018-07-X انتخاب
2- اعتیاد: پیشگیری و درمان
نويسنده:امیرهوشنگ مهریار ؛ نويسنده:مجتبی جزایری - پیکان - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 43000 ریال - 8 -538-328-964-978 انتخاب
3- در یک قدمی صبح
نويسنده:خدیجه شاه‌محمدی ؛ نويسنده:رضا رستمی ؛ ويراستار:نفیسه ساور - تبلور - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 7 -75-5580-964-978 انتخاب
4- رویکردهای روانشناختی در درمان اعتیاد
نويسنده:محبوبه دادفر ؛ نويسنده:محمدباقر صابری‌زفرقندی ؛ نويسنده:پیرحسین کولیوند - میرماه - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 115000 ریال - 0 -102-333-600-978 انتخاب
5- مواد مخدر و اعتیاد
نويسنده:مهرداد صالحی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - انتخاب
6- ترک تدریجی یک دنیا
نويسنده:محمد قاسمی‌فاخر - نظری - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -353-289-600-978 انتخاب
7- گروه‌درمانی معتادان: جلسات روانی - آموزشی
نويسنده:علی‌اکبر ابراهیمی - کنکاش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -19-2596-964 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر اعتیاد
نويسنده:شیرین احمدی ؛ نويسنده:سجاد بشرپور - محقق اردبیلی - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -395-344-600-978 انتخاب
9- رهایی: آخرین روش علمی ترک اعتیاد
نويسنده:اسمعیل یحیی‌زاده ؛ ويراستار:امان‌الله ترجمان - پرشکوه - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3600 نسخه - 22000 ریال - 9 -10-7386-964 انتخاب
10- راه‌های پیشگیری از اعتیاد
نويسنده:حسین ایراندوست - دانش امروز - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -30-7201-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43