لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(438)
چاپ مجدد (889)
تالیف (1124)
ترجمه (203)
تهران (1192)
شهرستان (135)
كودك و نوجوان (1288)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (1327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی و پرورش دقت کودکان با آموزش اعداد
نويسنده:وحیده برجسته‌باف - نشر آذربایجان - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 1 -72-6723-964 انتخاب
2- حواستو جمع کن: مفاهیم ریاضی
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ نقاش:عطیه مرکزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 8000 نسخه - 3000 ریال - 7 -010-307-964 انتخاب
3- دانی و دانا، آشنایی با اعداد
شاعر:امیرحسین یزدانیان‌پور ؛ شاعر:منصور فراهانی - کتابهای حاجی لک لک،موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 513 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 4800 ریال - 3 -973-456-964 انتخاب
4- حواستو جمع کن: تشخیص و ارتباطات، تطابق و هماهنگی
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 39 سال 1394 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -007-307-964-978 انتخاب
5- حواستو جمع کن: آموزش ریاضی، شناخت اعداد 1 تا 5
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 28 سال 1394 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -012-307-964-978 انتخاب
6- مهارت‌های پیش‌نیاز ریاضی اول دبستان: نوشتن اعداد
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -566-307-964-978 انتخاب
7- از همه من غول‌ترم (تقویت توانایی ذهنی تمرکززدایی، مرتب کردن، آموزش رنگ، اندازه، عدد)
نويسنده:مرتضی خسرونژاد ؛ نقاش:سیمین شهروان - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -0140-02-964-978 انتخاب
8- بنویس و پاک کن: آموزش اعداد فارسی
نويسنده: آتلیه ‌باروک - برف - دیویی: 513 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -41-5197-600-978 انتخاب
9- ریاضی پایه: مجموعه مفاهیم ریاضی برای کودکان سنین پیش از دبستان
مترجم:مریم نوزرآدان ؛ ويراستار:مسعود ترکمان - نغمه نو - دیویی: 510.76 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -9-94373-964-978 انتخاب
10- جوجه زرد حسنی، کجایی؟ آموزش اعداد
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کاظم طلایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 6 -249-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 133