لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(250)
چاپ مجدد (473)
تالیف (179)
ترجمه (544)
تهران (614)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (717)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (723) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بندانگشتی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 20000 نسخه - 3000 ریال - 8 -01-6316-964 انتخاب
2- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:مهدی صبوحی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 853.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 15000 نسخه - 3500 ریال - 0 -52-5773-964 انتخاب
3- سفر پرماجرای خرس کوچولو
مترجم:بهمن آذری‌نجف‌آباد - آفتاب مهتاب - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 6 -4-93611-964 انتخاب
4- در جستجوی گنج
نويسنده:نیک باترورث ؛ مترجم:حسین ابراهیمی - نشر طرح و اجرای کتاب - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 964-6993-32-X انتخاب
5- عروسی قو
بازنويسي:بیژن نامجو ؛ مترجم:ناصر جلالیان - نشر برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 3 -33-6418-964 انتخاب
6- سه ماهیگیر آوازخوان
نويسنده:آن مک‌کی ؛ مترجم:مرضیه میرکریمی ؛ تصويرگر:کن مک‌کی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 813 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -277-348-964 انتخاب
7- خانه چوبی
نويسنده:مرتضی امین - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 964-7292-52-X انتخاب
8- ماجراهای پینوکیو
مترجم:سینا قاسمی ؛ بازنويسي:آمنه عبدلی - گوهر دانش - دیویی: 853.8 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -12-7605-964 انتخاب
9- بندانگشتی
مترجم:مهشید شادمهرشریف - تحول - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -33-8454-600-978 انتخاب
10- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:مهری محقق‌فر ؛ بازنويسي:فرید بهنوا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 853.8 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 1300 ریال - 0 -254-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73