لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (26)
تالیف (19)
ترجمه (28)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهانی‌شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها
نويسنده: جمعی از نویسندگان ؛ مترجم:وحید بزرگی ؛ مترجم:علی صباغیان - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 964-468-107-X انتخاب
2- جهانی‌ شدن و پیامدهای ناگوار آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:محمدرضا باوفا - امیرکبیر - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5 -1023-00-964 انتخاب
3- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
4- نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن
نويسنده:حسین سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 20500 ریال - 7 -966-459-964 انتخاب
5- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 46000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
7- جهانی‌سازی و تحولات اجتماعی
تدوين:ژاک هرش ؛ تدوين:جونس‌دراگزبیک اشمیت ؛ مترجم:عباسقلی غفاری‌فرد - موسسه انتشارات نگاه - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -283-351-964 انتخاب
8- دام جهان‌گرایی: تعرض به دموکراسی و رفاه
نويسنده:هانس‌پتر مارتین ؛ مترجم:عبدالحمید فریدی‌عراقی - فرهنگ و اندیشه - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 6 -7-90367-964 انتخاب
9- نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن
نويسنده:حسین سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -966-459-964-978 انتخاب
10- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5