لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (25)
تالیف (18)
ترجمه (28)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:زایدل‌هوهن‌فلدرن آیگناتس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
2- موافقت‌نامه‌ی منطقه‌ای نفتا در حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بشر
نويسنده:مریم محرابی ؛ نويسنده:رضا سیاحی - آفرینندگان - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -3-97986-600-978 انتخاب
3- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 4 -08-8200-964 انتخاب
4- نقش سازمان ملل متحد در توسعه همکاری‌های اقتصادی
نويسنده:سیدداود آقائی - سرای عدالت - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 4 -7-90086-600-978 انتخاب
5- همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بازارهای مشترک
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 200 نسخه - 50000 ریال - 9 -066-530-964-978 انتخاب
6- پیمان منطقه‌ای اکو از دیدگاه بین‌الملل با تاکید بر حقوق بشر
نويسنده:رضا سیاحی ؛ نويسنده:مریم محرابی - آفرینندگان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -7-97986-600-978 انتخاب
7- صحنه نمایش بعدی جهانی چالش‌ها و فرصت‌ها در دنیای بدون مرز
نويسنده:کنیچی اومایی ؛ مترجم:مسعود کرباسیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -794-445-964-978 انتخاب
8- نقش سازمان ملل متحد در توسعه همکاری‌های اقتصادی
نويسنده:سیدداود آقائی - میزان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -617-511-964-978 انتخاب
9- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 46000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
10- نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن
نويسنده:حسین سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 500 نسخه - 55000 ریال - 8 -966-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5