لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (26)
تالیف (19)
ترجمه (28)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
2- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
3- همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بازارهای مشترک
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 100 نسخه - 150000 ریال - 9 -066-530-964-978 انتخاب
4- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 46000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
5- نقش سازمان ملل متحد در توسعه همکاری‌های اقتصادی
نويسنده:سیدداود آقائی - سرای عدالت - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 4 -7-90086-600-978 انتخاب
6- سازمانهای اقتصادی بین‌المللی: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی ... یونیدو و ...
گردآورنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -12-7136-964 انتخاب
7- نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن
نويسنده:حسین سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -966-459-964-978 انتخاب
8- تجارت بین‌المللی و استراتژی جهانی ویرایش نخست 2016
نويسنده:پیتر زامبورسکی ؛ مترجم:محمدمهدی اشرفیان‌رهقی ؛ مترجم:ناصر آزاد - آریا نقش - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -14-8904-600-978 انتخاب
9- صحنه نمایش بعدی جهانی چالش‌ها و فرصت‌ها در دنیای بدون مرز
نويسنده:کنیچی اومایی ؛ مترجم:مسعود کرباسیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 4 -794-445-964-978 انتخاب
10- موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حقوق بشر (با نگاهی به حقوق ایران)
نويسنده:مارک‌آ. یاکوب ؛ مترجم:مصطفی آبادی‌خواه ؛ زيرنظر:احمد مومنی‌راد - خرسندی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -831-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5