لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (25)
تالیف (18)
ترجمه (28)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بازارهای مشترک
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 200 نسخه - 50000 ریال - 9 -066-530-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن
نويسنده:حسین سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 8 -966-459-964-978 انتخاب
3- سازمانهای اقتصادی بین‌المللی: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی ... یونیدو و ...
گردآورنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -12-7136-964 انتخاب
4- موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حقوق بشر (با نگاهی به حقوق ایران)
نويسنده:مارک‌آ. یاکوب ؛ مترجم:مصطفی آبادی‌خواه ؛ زيرنظر:احمد مومنی‌راد - خرسندی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -831-114-600-978 انتخاب
5- تجارت بین‌المللی و استراتژی جهانی
نويسنده:پیتر زامبورسکی ؛ مترجم:مسعود توکلی - جادوی قلم - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 6 -43-6313-600-978 انتخاب
6- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 0 -687-312-964 انتخاب
7- جهانی شدن، بزرگراه چپاول و سهم کشورهای در حال توسعه
نويسنده:کریم‌اسد سنگابی ؛ نويسنده:جلال ساداتیان - سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 964-6297-34-X انتخاب
8- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
9- جهانی‌سازی و مسائل آن
نويسنده:جوزف‌ای. استیگلیتس ؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 150 نسخه - 176000 ریال - 2 -687-312-964-978 انتخاب
10- دام جهانی شدن: تهاجم به دموکراسی و رفاه
نويسنده:هانس پیترمارتین ؛ نويسنده:هارالد شومن ؛ مترجم:حمیدرضا شهمیرزادی - موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 9 -70-7329-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5