لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (122)
تالیف (250)
ترجمه (31)
تهران (176)
شهرستان (105)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (281) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استاندارد HAP 2010 در پاسخگویی مسئولانه و مدیریت کیفیت
- ناب‌نگار - دیویی: 363.3480218 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -7-93106-600-978 انتخاب
2- امدادگرها: بازی، سرگرمی با برچسب
مترجم:راحله عابدین‌نیا - پیدایش - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 60000 ریال - 8 -748-349-964 انتخاب
3- مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری): استانداردهای بین‌المللی و مدیریت بحران، مدیریت بحران در مراکز صنعتی، ...
نويسنده:محمدرضا طوسی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 658.4056 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 26000 ریال - 2 -66-7300-964 انتخاب
4- کمکهای اولیه: امداد و نجات
نويسنده:محمد علیزاده ؛ نويسنده:مهناز کبیریان - ارکان دانش - دیویی: 616.0252 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -51-5442-600-978 انتخاب
5- امدادگر و فوریتهای پزشکی (کمکهای اولیه)
نويسنده:بابک خیابانی - موسسه آراد کتاب - دیویی: 616.0252 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 9 -97-8943-964-978 انتخاب
6- راهنمای کمکهای اولیه: روشهای اورژانس برای همه کس در خانه در محل کار، در مسافرت
مترجم:هوشنگ صمیمی‌زاد - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 616.0252 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 20000 ریال - 5 -28-6604-964 انتخاب
7- تاکتیک‌های جستجو و نجات در حوادث و سوانح (آواربرداری 2)
نويسنده:شهریار مزیدآبادی ؛ زيرنظر:منوچهر عبدخداوندی ؛ ويراستار:سودابه تندرو - نگین امین - دیویی: 363.34 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -10-8856-964 انتخاب
8- کمکهای اولیه: امداد و نجات
نويسنده:محمد علیزاده ؛ نويسنده:مهناز کبیریان - ارکان دانش - دیویی: 616.0252 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 85000 ریال - 9 -51-5442-600-978 انتخاب
9- اقدام در بلایا: متن آموزشی ویژه بهورزان
نويسنده:مهرانه کاظمیان ؛ نويسنده:حمیرا امینی ؛ نويسنده:قاسم اویس - روجین مهر - دیویی: 363.34 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1 -43-6743-600-978 انتخاب
10- نودمانداج 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 (مجموعه‌ای از نودمانداج‌های 3،2،1+4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10)
گردآورنده:داریوش پنجه‌علی - داریوش پنجه‌علی - دیویی: 613.69 - 332 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1 -3796-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29