لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(155)
چاپ مجدد (118)
تالیف (243)
ترجمه (30)
تهران (173)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (273) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5 - 7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان - دیویی: 551.22 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 6 -602-425-964 انتخاب
2- نودمانداج 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 (مجموعه‌ای از نودمانداج‌های 11 + 10، 9، 8، 7، 6، 5، ...)
گردآورنده:داریوش پنجه‌علی - داریوش پنجه‌علی - دیویی: 613.69 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 50 نسخه - 4 -4305-04-600-978 انتخاب
3- کمکهای اولیه و خود امدادی
نويسنده: انجمن‌سلامت‌ملی ؛ مترجم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لشکر پنج پیاده نصر - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لشکر پنج پیاده نصر، مرکز تداوم آموزش بهداری،سعیدی ‌منش - دیویی: 616.0252 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -0-95159-964 انتخاب
4- برنامه‌ریزی عملیاتی مدیریت امداد و نجات
نويسنده:محمد حیدری ؛ نويسنده:وحید حسینی‌جناب ؛ نويسنده:رضا حبیبی‌ساروی - رویان پژوه - دیویی: 363.348 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -010-408-600-978 انتخاب
5- دستان خدا
نويسنده:میثم فرامرزی - درخت بلورین - دیویی: 363.348 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -42-9985-964-978 انتخاب
6- کمکهای اولیه: امداد و نجات
نويسنده:محمد علیزاده ؛ نويسنده:مهناز کبیریان - ارکان دانش - دیویی: 616.0252 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -51-5442-600-978 انتخاب
7- پرستاری بحران: راهنمای برنامه‌ریزی آموزش دوره‌های کوتاه‌مدت پرستاری بحران
نويسنده:ملاحت نیک‌روان‌مفرد ؛ نويسنده:سیما زهری‌انبوهی ؛ نويسنده:فروزان آتش‌زاده‌شوریده - نور دانش - دیویی: 616.025 - 238 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 59000 ریال - 5 -099-413-964 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- شناخت انواع سوانح و پیشگیری، آمادگی و مقابله با آن
نويسنده:یعقوب آشنا ؛ نويسنده:اقبال سخاوتی - پیروز - دیویی: 363.34 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -51-6429-600-978 انتخاب
10- اداره مصدومین حوادث شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی: شامل مراقبتهای حاد طی 72 ساعت اول بعد از بحران
نويسنده:ملاحت نیک‌روان‌مفرد ؛ نويسنده:فروزان آتش‌زاده‌شوریده ؛ نويسنده:سیما زهری‌انبوهی - نور دانش - دیویی: 616.025 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 19000 ریال - 7 -098-413-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28