لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(222)
چاپ مجدد (236)
تالیف (86)
ترجمه (372)
تهران (406)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (458) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به روش خود ثروتمند شوید: سریع‌تر از حد تصور خود به هدفهای مالی‌تان برسید
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آسیم - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 26000 ریال - 3 -224-418-964 انتخاب
2- اوج موفقیت
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:میترا میرشکارسیاهکل - علم - 474 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 43500 ریال - 9 -632-405-964 انتخاب
3- بابای پولدار بابای بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:پروین قائمی - معیار اندیشه - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 1 -75-6617-964 انتخاب
4- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 2500 نسخه - 27000 ریال - 6 -0-93668-964 انتخاب
5- پدر پولدار، پدر بی‌پول
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:مامک بهادرزاده - آوین - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 2500 نسخه - 27000 ریال - 6 -0-93668-964 انتخاب
6- شروع کسب و کار شخصی از ایده تا عمل
تدوين:محسن برزگرخلیلی - هم‌پا - 78 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -56-5210-600-978 انتخاب
7- پدر ثروتمند، پدر فقیر: نکاتی که پدر ثروتمند به فرزندانش در مورد پول یاد می‌دهد، ولی پدر فقیر و از طبقه‌ی متوسط یاد نمی‌دهد!
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:امیر باغستانی - نسل نواندیش - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 73000 ریال - 9 -579-412-964-978 انتخاب
8- از معتاد به پول به پولدار سالم: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:جولیا کامرون ؛ نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ مترجم:سیمین موحد - پیکان - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -693-328-964-978 انتخاب
9- پدر ثروتمند، پدر فقیر: نکاتی که پدر ثروتمند به فرزندانش در مورد پول یاد می‌دهد، ولی پدر فقیر و از طبقه‌ی متوسط یاد نمی‌دهد!
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:اعظم نایبی - هورمزد - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 2 -03-5361-600-978 انتخاب
10- 54 راهکار برای موفقیت اقتصادی
نويسنده:جواد حسنی - طنین قلم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -40-7592-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46