لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (17)
تالیف (11)
ترجمه (22)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه از نیروی باد استفاده کنیم؟
مترجم:محمود سالک - نشر پیدایش - دیویی: 621.47 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 9500 ریال - 9 -77-6695-964 انتخاب
2- سطل مهربان
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:سلیم صالحی - ذره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4500 ریال - 2 -86-7246-964 انتخاب
3- چگونه از نیروی آب استفاده کنیم؟
مترجم:محمود سالک - نشر پیدایش - دیویی: 621.47 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 9500 ریال - 7 -90-6055-964 انتخاب
4- از انرژی چه می‌دانیم؟
- وزارت نیرو، سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) - دیویی: 507 - 36 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 360 ریال - 1 -00-6553-964 انتخاب
5- آبگرمکن خورشیدی
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - ذره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4500 ریال - 3 -94-7246-964 انتخاب
6- انرژی ذخیره شده: از مجموعه آشنایی با فیزیک
نويسنده:ماریمافوردو ارسیه ؛ مترجم:پروین بهرامیان ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 531 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 1100 ریال - 4 -407-436-964 انتخاب
7- انرژی و صرفه‌جویی
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.79 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 12000 ریال - 5 -015-389-964-978 انتخاب
8- لانه کلاغ
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:سلیم صالحی - نشر ذره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4500 ریال - 9 -91-7246-964 انتخاب
9- انرژی ذخیره شده: از مجموعه آشنایی با فیزیک
نويسنده:ماریمافوردو ارسیه ؛ مترجم:پروین بهرامیان ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 ریال - 4 -407-436-964 انتخاب
10- انرژی ذخیره شده: از مجموعه آشنایی با فیزیک
نويسنده:ماریمافوردو ارسیه ؛ مترجم:پروین بهرامیان ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - مدرسه - دیویی: 531 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 4000 ریال - 964-353-278-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4