لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بوم‌شناسی محیط زیست
نويسنده:بیل فریدمن ؛ مترجم:علیرضا کوچکی ؛ مترجم:محمد حسینی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 577.27 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 16000 ریال - 9 -30-5782-964 انتخاب
2- بوم‌شناسی محیط زیست
نويسنده:بیل فریدمن ؛ مترجم:علیرضا کوچکی ؛ مترجم:محمد حسینی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 577.27 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 9 -30-5782-964 انتخاب
3- با آسمان سرزمین من آشتی کنید!
نويسنده:نسرین‌نوش امینی ؛ تصويرگر:مجید صابری‌نژاد - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 9 -424-545-964-978 انتخاب
4- انسان و دگرگونیهای محیط زیست (بیوسفر - اتمسفر - آبها - خشکی‌ها - اقیانوس‌ها - دریاها و سواحل آبی)
نويسنده:اندر گودی - نقش مهر - دیویی: 374 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 55000 ریال - 0 -76-6145-964 انتخاب
5- زمین
شاعر:مهدی اصیلیان‌مهابادی ؛ تصويرگر:مرضیه مسائلی - پویش اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 9 -281-544-964-978 انتخاب
6- انسان در نبرد با طبیعت: مجموعه مقاله‌ها
نويسنده:عبدالکریم قریب - هدهد - دیویی: 304.28 - 192 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 190 ریال - انتخاب
7- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -939-318-964-978 انتخاب
8- تنوع حیات
نويسنده:ادوارد ویلسون ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 333.9516 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 7 -101-324-964 انتخاب
9- دریای مهربان ما تب دارد!
نويسنده:نسرین‌نوش امینی ؛ تصويرگر:مجید صابری‌نژاد - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 6 -425-545-964-978 انتخاب
10- مبانی زیست‌شناسی حفاظت
نويسنده:منصوره ملکیان ؛ نويسنده:محمودرضا همامی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 333.95 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 1 -267-324-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3