لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(295)
چاپ مجدد (181)
تالیف (338)
ترجمه (138)
تهران (411)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (151)

تعداد یافت شده (476) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقدامات کمک‌های نخستین امدادی در اورژانس
نويسنده:حسن خانی ؛ نويسنده:محمدرضا مجدی ؛ نويسنده:حمید طیبی‌فرد - آرویج - دیویی: 616.025 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 ریال - 6 -158-504-964-978 انتخاب
2- اطفال تینتینالی 2016
مترجم:افسانه دهبزرگی ؛ مترجم:مهدی فروغیان ؛ مترجم:سودابه نزادی - آرتین طب - دیویی: 616.025 - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 798000 ریال - 2 -093-424-600-978 انتخاب
3- امداد و کمکهای اولیه
نويسنده:ژاله نصیری ؛ نويسنده:احمدرضا ظفری ؛ ويراستار:سیدمحسن عظیمی - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌ظفر - دیویی: 616.025 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 9500 ریال - 6 -7-91548-964 انتخاب
4- مهارت‌های بالینی Osce trainer: راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس
نويسنده:علیرضا مجیدی ؛ نويسنده:سیدعلی طباطبایی ؛ نويسنده:سمیه یونسیان - آرتین طب - دیویی: 616.025 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 798000 ریال - 7 -548-424-600-978 انتخاب
5- آسیب‌های خطرناک بدنی
تدوين: انجمن‌پزشکی‌‌بریتانیا ؛ مترجم:مرضیه صابری ؛ زيرنظر:خلیل رحیمی‌خوش - سنبله - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4500 ریال - 8 -35-7993-964 انتخاب
6- فوریت‌های داخلی 2: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی فوریت‌های داخلی یک از سوی شورای علی برنامه‌ریزی جهت شته فوریتهای پزشکی
نويسنده:طاهره توفیقیان ؛ نويسنده:مصطفی راد ؛ نويسنده:مریم کریمی‌نقندر - اندیشه رفیع - دیویی: 616.025 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 90000 ریال - 0 -306-987-964-978 انتخاب
7- فوریت‌های چشم
نويسنده:سیدمحمدرضا سیدباقری ؛ نويسنده:سیدمحسن افخمی ؛ ويراستار:ایمان نصیری - مانز - دیویی: 616.025 - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 6 -66-2906-964-978 انتخاب
8- مجموعه طب اورژانس مرجع 92
نويسنده:جواد مظفری - رهپویان شریف - دیویی: 616.025 - 166 صفحه - جلد 10 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000000 ریال - 5 -945-549-964-978 انتخاب
9- هندبوک جامع ترالی اورژانس، انتوباسیون و داروهای بیهوشی
نويسنده:حسین ذاکری ؛ نويسنده:وحیده محمدپور - پرستاران جوان - دیویی: 616.0252 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 2 -45-7990-600-978 انتخاب
10- کمک‌های اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه بانضمام: لیست آدرس و تلفن مراکز اورژانس کشور
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5 -49-5601-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48