لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (19)
تالیف (61)
ترجمه (16)
تهران (56)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- How to utilize our free time
- موسسه البلاغ - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 نسخه - 0 -146-402-964 انتخاب
2- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
نويسنده:میرمحمد کاشف - مبتکران،پیشروان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 4 -0707-07-964-978 انتخاب
3- جستاری در هنگام فراغت: سفر و جهانگردی
نويسنده:صلاح‌الدین محلاتی ؛ ويراستار:جواهر افسر - دانشگاه شهید بهشتی - 472 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -163-457-964 انتخاب
4- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
5- تربیت بدنی در اوقات فراغت
نويسنده:خسرو رضایی ؛ نويسنده:امیر ملکشاهی ؛ نويسنده:صحبت‌الله دستیاری - سیفا - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -23-6394-600-978 انتخاب
6- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
نويسنده:زهرا احمدی‌زاده ؛ نويسنده:ندا اسدی ؛ نويسنده:سپیده قطنیان - الماس دانش - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 180000 ریال - 8 -116-189-600-978 انتخاب
7- جستاری در هنگام فراغت: نگاهی به سفر و جهانگردی در ایران
نويسنده:صلاح‌الدین محلاتی ؛ ويراستار:روحی افسر - دانشگاه شهید بهشتی - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 9 -164-457-964 انتخاب
8- شناخت اوقات فراغت و راههای پر کردن آن
نويسنده:خسرو کی‌منش ؛ ويراستار:تقی رجبی - ثقلین - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 1800 ریال - 5 -02-6823-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی اوقات فراغت و مطالعه
نويسنده:صمد رسول‌زاده‌اقدم ؛ نويسنده:صمد عدلی‌پور ؛ نويسنده:عزیز هدایتی‌خوشمهر - اساطیر پارسی،چاپار - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -17-8890-600-978 انتخاب
10- مدیریت اوقات فراغت و فعالیت بدنی
نويسنده:طیبه ولی‌پورطیبی - سنجش و دانش - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -543-469-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8