لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(172)
چاپ مجدد (146)
تالیف (234)
ترجمه (84)
تهران (275)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (51)

تعداد یافت شده (318) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ هنر گچ‌بری و روشهای گچ‌کاری در ایران زمین
نويسنده:الهه انصاری ؛ نويسنده:الناز رشوند - راه نوین - دیویی: 721.446 - 146 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 7 -92-5405-600-978 انتخاب
2- جهانی‌شدن میراث فرهنگی ملموس (پیدایی، مبانی، مصادیق)
نويسنده:عبداله نصرالهی - پرهام نقش - دیویی: 363.69 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -50-6126-600-978 انتخاب
3- از زبان داریوش! ...
نويسنده:هایده‌ماری کخ ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - کارنگ - دیویی: 955.016 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 75000 ریال - 3 -4-90380-964 انتخاب
4- باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
نويسنده:حسن طلایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.012 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 3 -159-459-964 انتخاب
5- آثار ایران باستان در موزه‌ ارمیتاژ سنپترزبورگ
نويسنده:محمدعلی علوی‌کیا ؛ نويسنده:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:جعفر ربانی - قدیانی - دیویی: 955.0043 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 8 -0062-08-600-978 انتخاب
6- باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
نويسنده:حسن طلایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.012 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8000 ریال - 3 -159-459-964 انتخاب
7- بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران
نويسنده:وحید قبادیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 955.0043 - 264 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 350000 ریال - 5 -3873-03-964-978 انتخاب
8- باستانشناسی و هنر دوران تاریخی: ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی
نويسنده:علی‌اکبر سرفراز ؛ نويسنده:بهمن فیروزمندی ؛ نويسنده:حسین محسنی - مارلیک - دیویی: 955.0043 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 95000 ریال - 3 -76-6130-964 انتخاب
9- باستان‌شناسی ایران باستان
نويسنده:لیوی‌وندن برگ ؛ مترجم:عیسی بهنام - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 955.0043 - 290 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 125000 ریال - 0 -4293-03-964-978 انتخاب
10- دوران بی‌خبری: نخستین گزارش، گنج زیویه و دردنامه‌ی روستاییان زیویه
نويسنده:رشید کیخسروی - آرتامیس - دیویی: 955.42043 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 430000 ریال - 5 -0-91854-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32