لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال و قوانین مرتبط با آن
گردآورنده:علیرضا ماحوزی - به دید - دیویی: 346.55013 - 594 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 45000 ریال - 7 -49-6995-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری، تهیه و تنظیم اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55013 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
3- قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16
تدوين: موسسه فرهنگی نگاه بینه - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - دیویی: 346.550438 - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5500 ریال - 5 -36-8874-964-978 انتخاب
4- قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:عباس میرشکاری ؛ نويسنده:سیدجواد فراهانی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55013 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -461-158-600-978 انتخاب
5- مجموعه و قوانین و مقررات ثبت احوال و قوانین مرتبط با آن
نويسنده:علیرضا ماحوزی - به دید - دیویی: 346.55013 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 45000 ریال - 7 -49-6995-964 انتخاب
6- قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:عباس میرشکاری ؛ نويسنده:سیدجواد فراهانی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55013 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 9 -276-158-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال و قوانین مرتبط با آن
گردآورنده:علیرضا ماحوزی - سازمان ثبت احوال، اداره کل امور حقوقی - دیویی: 346.55013 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 35000 ریال - 4 -6-92791-964 انتخاب
8- حقوق ثبت احوال
نويسنده:عباس میرشکاری - میزان - دیویی: 346.550438 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 130000 ریال - 6 -596-511-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1