لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (19)
تالیف (79)
ترجمه (0)
تهران (72)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادگار ایام: منتخبی از مقالات و نوشته‌های نگارنده
نويسنده:پرویز بهرامی - یقظه - دیویی: 955.0843 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -56-7484-600-978 انتخاب
2- سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکترسیدمحمد حسینی‌بهشتی (از خرداد تا اسفند 1359)
تدوين:محمدرضا سرابندی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.084092 - 676 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 5 -255-419-964-978 انتخاب
3- جهان اسلام نهضتهای آزادیبخش: از بیانات و اعلامیه‌های امام خمینی از سال
- موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.0842 - 351 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
4- دستاوردهای انقلاب: خطبه‌های دوم نماز جمعه 30 مهرو 7و28 آبان 61
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی - سازمان صنایع ملی ایران، روابط عمومی و ارشاد اسلامی - دیویی: 955.084 - 59 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
5- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه 64/6/22 - 64/1/2) 1364)
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - دیویی: 955.084092 - 492 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
6- گفتمان‌های دینی معاصر
نويسنده:عمادالدین باقی - نشر سرایی - دیویی: 955.0844 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 7 -30-7362-964 انتخاب
7- مجموعه مصاحبه های هاشمی رفسنجانی
نويسنده: سازمان‌مدارک‌فرهنگی‌انقلاب‌اسلامی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 955.084 - 533 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
8- هفت اس‍ف‍ن‍د س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ چ‍ه‍ار ت‍ن‌ از ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ در ورزش‍گ‍اه‌ ام‍ج‍دی‍ه‌
نويسنده:یدالله سحابی ؛ نويسنده:مهدی بازرگان ؛ نويسنده:ابراهیم یزدی - نهضت آزادی ایران، کمیته تبلیغات و انتشارات - دیویی: 955.083 - 154 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1360 - 80 ریال - انتخاب
9- شکرانه منفی: امروز، دیروز، فردا
نويسنده:مهدی پرهام - شالوده - دیویی: 8fa4.62 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 0 -2-90054-964 انتخاب
10- سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکترسیدمحمد حسینی‌بهشتی (1359 - 1340)
تدوين:محمدرضا سرابندی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.084092 - 684 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 8 -254-419-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8