لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(177)
چاپ مجدد (116)
تالیف (291)
ترجمه (2)
تهران (274)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (293) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین کاربردی مجد: حقوقی، کیفری
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک - مجد - دیویی: 349.55 - 834 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1391 - 5000 نسخه - 190000 ریال - 1 -72-7820-964-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی
نويسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 349.55 - 542 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -37-6381-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات زنان
نويسنده:علی‌اکبر باصری - خرسندی - دیویی: 346.550134 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 9 -39-5310-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 349.55 - 1184 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 8 سال 1384 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 5 -95-6221-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین کاربردی مجد: حقوقی، کیفری
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک - مجد - دیویی: 349.55 - 928 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1392 - 2000 نسخه - 240000 ریال - 1 -72-7820-964-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 349.55 - 1184 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1384 - 1200 نسخه - 90000 ریال - 5 -95-6221-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات سال 1384
گردآورنده: قوه قضائیه - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 394.55 - 690 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 7 -07-8660-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین کاربردی حقوقی - کیفری
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 349.55 - 1224 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 2 -093-158-600-978 انتخاب
9- قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1395/12/14
- سازمان حسابرسی، کمیته قوانین و مالیاتی - دیویی: 349.55 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 3 -71-8734-964-978 انتخاب
10- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 همراه با قوانین و مقررات مرتبط
تدوين:هادی طالع‌خرسند - خرسندی - دیویی: 347.5509 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -054-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30