لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(191)
چاپ مجدد (124)
تالیف (313)
ترجمه (2)
تهران (296)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (315) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات سال 1383
- روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1294 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 6 -02-8660-964 انتخاب
2- حقوق بین‌الملل ادله اثبات دعوی بین‌المللی و داخلی
نويسنده:عبدالمجید قائم‌مقام‌فراهانی - سیدعبدالمجید قائم‌مقام‌فراهانی - دیویی: 347.55064 - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 30000 ریال - 1 -7641-06-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین کاربردی سبز نوین (همراه حقوقدان)
نويسنده:ابراهیم مشعوف - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - دیویی: 349.55 - 1346 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 480000 ریال - 5 -39-8106-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین کاربردی حقوقی - کیفری
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 349.55 - 1192 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 120000 ریال - 2 -093-158-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 340.955 - 1270 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 32000 ریال - 3 -42-5553-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1356 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5 -12-7894-600-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات حقوقی و جزایی کاربردی
تدوين:منصور عباسی ؛ تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 349.55 - 928 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 75000 ریال - 1 -78-8786-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات حقوق خصوصی: کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری
نويسنده:محمدتقی رفیعی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 349.55 - 1000 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 250000 ریال - 3 -109-193-600-978 انتخاب
9- مجموعه کامل نظرات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی (از بدو تاسیس) شامل: 1 - تفسیر اصول قانون اساسی ..
تدوين:محمدرضا بندرچی - بحرالعلوم - دیویی: 349.55 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - انتخاب
10- جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه
نويسنده:محمدحسین جعفری ؛ نويسنده:مجید احمدی ؛ نويسنده:خسرو کدخدایی - مینوفر - دیویی: 297.324 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -066-474-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32