لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (28)
تالیف (50)
ترجمه (52)
تهران (79)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونوبیولوژی
نويسنده:چارلز جینوی ؛ مترجم:سیدحمیداله غفاری ؛ مترجم:محمدرضا بیگدلی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.079 - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 142000 ریال - 7 -856-456-964 انتخاب
2- من می‌دانم بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد
نويسنده:کیت روئن ؛ مترجم:پریسا همایون‌روز - پنجره - دیویی: 616.07 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 7 -039-222-964-978 انتخاب
3- سیستم شگفت‌انگیز ایمنی شما چگونه از بدنتان محافظت می‌کند
گردآورنده: انجمن‌ایمونولوژی‌ژاپن ؛ مترجم:آرزو جمالی - آراد کتاب - دیویی: 616.079 - 118 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 8 -092-186-600-978 انتخاب
4- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ نويسنده:یوسف عرفانی ؛ نويسنده:رضا غلام‌نژادجعفری - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 1 -234-101-600-978 انتخاب
5- فشرده ایمونولوژی
نويسنده:پریوش ابراهیمی ؛ نويسنده:نپتون نیک‌انجام - آییژ - دیویی: 616.079 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -087-970-964-978 انتخاب
6- ایمنی‌شناسی
گردآورنده:هادی لیلوی ؛ گردآورنده:محمد رعایایی - سایه‌هور - دیویی: 616.079 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 9 -1-94195-964 انتخاب
7- درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی
نويسنده:مزدک گنجعلی‌خانی‌حاکمی ؛ نويسنده:زیور زنگنه ؛ نويسنده:فائزه لرستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 349000 ریال - 8 -756-101-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی چهار استاد: Abbas - KUBY - Stites - Roitt
مترجم:هادی غضنفری ؛ مترجم:سیدرضا موسوی ؛ زيرنظر:محمد وجگانی - کتاب میر - دیویی: 616.079 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 198000 ریال - 6 -004-498-964-978 انتخاب
9- ایمنی‌شناسی بنیادی
نويسنده:حسن تاج‌بخش - دانشگاه تهران - دیویی: 616.079 - 430 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 1100 ریال - انتخاب
10- ایمونولوژی چهار استاد: Abbas - KUBY - Stites - Roitt
مترجم:هادی غضنفری ؛ مترجم:سیدرضا موسوی ؛ زيرنظر:محمد وجگانی - کتاب میر - دیویی: 616.079 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 108000 ریال - 2 -004-498-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11