لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(313)
چاپ مجدد (233)
تالیف (293)
ترجمه (253)
تهران (439)
شهرستان (107)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (79)

تعداد یافت شده (546) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی کارآفرینی
نويسنده:جلال همتی ؛ نويسنده:محمدمهدی کتابچی - آذریون - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 8 -51-6836-964-978 انتخاب
2- برنامه‌ی بازاریابی در یک روز: تدوین برنامه‌ی بازاریابی اثربخش
نويسنده:رومن‌جی هیبینگ ؛ نويسنده:اسکات‌دبلیو کوپر ؛ مترجم:سیدمهدی جلالی - سیته - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -53-5253-600-978 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
4- مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار
نويسنده:رسول رحمتی‌نودهی ؛ نويسنده:سیدمحمدتقی فضل‌هاشمی‌ - گسترش فرهنگ کتاب - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -3-94729-600-978 انتخاب
5- اصول بازاریابی
نويسنده:فیلیپ کاتلر ؛ نويسنده:گری آرمسترانگ ؛ مترجم:علی پارساییان - ادبستان - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -37-6673-964 انتخاب
6- ممیزی بازاریابی
نويسنده:ابوالفضل معصوم‌زاده‌زواره - ابوالفضل معصوم‌زاده زواره - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 46000 ریال - 9 -8105-04-964-978 انتخاب
7- ضرورت‌های مدیریت بازاریابی
نويسنده:جفری لنکستر ؛ نويسنده:لستر مسینگم ؛ مترجم:اوژن کریمی - قومس - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -64-8811-964-978 انتخاب
8- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 15000 نسخه - 66000 ریال - 5 -181-459-964-978 انتخاب
9- نقشه راه بازاریابی: روشها، معیارها و ابزارها
نويسنده:جری رکلی ؛ مترجم:امین اسداللهی ؛ مترجم:مهدی خیرآبادی - بازاریابی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 8 -58-6982-600-978 انتخاب
10- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 15000 نسخه - 29000 ریال - 964-459-181-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55