لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(347)
چاپ مجدد (244)
تالیف (322)
ترجمه (269)
تهران (475)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (81)

تعداد یافت شده (591) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی خلاق: روش‌های کشف ایده‌های راه‌گشا در بازاریابی
نويسنده:فیلیپ کاتلر ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده ؛ مترجم:رضا رادفر - حکیم‌باشی - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -5-91728-600-978 انتخاب
2- مدیریت بازاریابی
نويسنده:فرزانه اشکانی - مبنای خرد - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 8 -53-5939-600-978 انتخاب
3- مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی
نويسنده:محمود محمدیان - حروفیه - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2100 نسخه - 33000 ریال - 4 -02-7700-964 انتخاب
4- مبانی مدیریت بازاریابی
نويسنده:فیلیپ کاتلر ؛ مترجم:علی پارساییان - ترمه - 626 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 550 نسخه - 350000 ریال - 5 -43-7893-964-978 انتخاب
5- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 9000 نسخه - 25000 ریال - 964-459-181-X انتخاب
6- تئوری بازاریابی: رویکردی تاریخی - اجتماعی
نويسنده:ماریوس‌کا لودیک ؛ مترجم:محمد آزادی ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - مهکامه - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 56000 ریال - 8 -71-2827-964-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی فرهنگی
نويسنده:علیرضا محمودی ؛ نويسنده:نادر بهاری ؛ نويسنده:علی‌اصغر خسروی - اندیشه دانش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -7-95345-600-978 انتخاب
8- مبانی مدیریت بازاریابی
نويسنده:فیلیپ کاتلر ؛ مترجم:علی پارساییان - ترمه - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -43-7893-964-978 انتخاب
9- مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1: بر اساس استاندارد مهارت و آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ...
نويسنده:علی زارعی - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 370000 ریال - 8 -609-124-600-978 انتخاب
10- قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار
نويسنده:داور ونوس - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 500 نسخه - 17500 ریال - 3 -176-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60