لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(321)
چاپ مجدد (235)
تالیف (301)
ترجمه (255)
تهران (447)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (79)

تعداد یافت شده (556) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
2- قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار
نويسنده:داور ونوس - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 500 نسخه - 17500 ریال - 3 -176-459-964 انتخاب
3- سیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد بازاریابی و مالی
نويسنده:محمد طالقانی ؛ نويسنده:محمود صمدی‌لرگانی ؛ نويسنده:میثم کاویانی - آرون - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -247-231-964-978 انتخاب
4- تحقیقات بازاریابی در یک هفته
نويسنده:پالی برد ؛ مترجم:پرویز درگی ؛ مترجم:محمدحسن امامی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -818-317-964-978 انتخاب
5- نقشه راه بازاریابی: روشها، معیارها و ابزارها
نويسنده:جری رکلی ؛ مترجم:امین اسداللهی ؛ مترجم:مهدی خیرآبادی - بازاریابی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 8 -58-6982-600-978 انتخاب
6- بازاریابی به زبان آدمیزاد
نويسنده:الکساندر هیام ؛ مترجم:حامد علی‌آقایی ؛ ويراستار:مریم رضازاده - هیرمند - 492 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 255000 ریال - 4 -193-408-964-978 انتخاب
7- بازاریابی و مدیریت بازار (علمی - کاربردی) به انضمام: بازاریابی خدمات، بازاریابی بیمه، بازاریابی اینترنتی
تدوين:کامل کمالی ؛ تدوين:محمدرضا دادخواه - شهرآشوب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -6-92149-964 انتخاب
8- مجموعه نکات طبقه‌بندی شده کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی)
گردآورنده:مجتبی عموزادخلیلی ؛ گردآورنده:فضل‌الله آزادیان - مدیران دانش - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 80000 ریال - 1 -2-95010-600-978 انتخاب
9- بازاریابی ارزش محور
نويسنده:کاوس سرفلاح - شاپرک سرخ - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 9 -071-463-600-978 انتخاب
10- مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)
نويسنده:داود محبعلی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 1 -0196-00-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56