لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(398)
چاپ مجدد (270)
تالیف (363)
ترجمه (305)
تهران (531)
شهرستان (137)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (85)

تعداد یافت شده (668) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت بازاریابی
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:داور ونوس ؛ نويسنده:عبدالحمید ابراهیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.8 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 46500 ریال - 5 -181-459-964-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
3- مدیریت برند
نويسنده:سیداحمد شیبت‌الحمدی ؛ نويسنده:سوده حبیب‌اله‌رستم‌آبادی - شریف‌زاده - دیویی: 658.827 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -28-8481-600-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 55000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
5- مدیریت بازاریابی
نويسنده:ناصر ابراهیمی ؛ نويسنده:حمیدرضا علی‌عسگری - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 658.8 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1470000 ریال - 1 -7-97835-600-978 انتخاب
6- بازاریابی به زبان آدمیزاد
نويسنده:الکساندر هیام ؛ مترجم:حامد علی‌آقایی ؛ ويراستار:مریم رضازاده - هیرمند - دیویی: 658.8 - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 22000 ریال - 4 -193-408-964-978 انتخاب
7- بازاریابی مدرن
نويسنده:مریم زکی‌پور‌‌کینجی - آرون - دیویی: 658.8 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 4 -656-231-964-978 انتخاب
8- بازاریابی کارآفرینانه
نويسنده:جلیل صمدآقائی - دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 658.022 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 36000 ریال - 3 -25-5230-600-978 انتخاب
9- مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات
نويسنده:احمد روستا ؛ نويسنده:علی خویه ؛ ويراستار:فهیمه احمدی - رسا - دیویی: 659.1 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 55000 ریال - 1 -762-317-964-978 انتخاب
10- مبانی مدیریت و بازاریابی اجتماعی
نويسنده:زهرا محمدزاده‌امام‌وردیخان ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا رضایی‌کلیدبری - کدیور - دیویی: 658.8 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -49-8141-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67