لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(275)
چاپ مجدد (133)
تالیف (319)
ترجمه (89)
تهران (360)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (408) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فضای بین‌المللی تجارت: رقابت و حاکمیت در اقتصاد جهانی
نويسنده:جرالدماروین مایر ؛ مترجم:علی حبیبی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت‌امورپشتیبانی، مرکزمدارک‌علمی‌وانتشارات - دیویی: 330 - 772 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 2 -456-425-964 انتخاب
2- کسب و کار بین‌الملل: رویکردی جامع و کاربردی
نويسنده:مهران رضوانی ؛ نويسنده:امیرمحمد کلابی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 382 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 2 -110-275-600-978 انتخاب
3- بازاریابی بین‌المللی
نويسنده:محمدعلی بابایی‌زکلیکی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.8 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 20000 ریال - 7 -367-459-964 انتخاب
4- صادرات و واردات: تئوری و عمل
نويسنده:بیلی سیوم ؛ مترجم:نبی‌اله دهقان ؛ مترجم:مهدی رسولی - فوژان - دیویی: 382 - 588 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 480000 ریال - 8 -71-7298-600-978 انتخاب
5- جهانی‌شدن مدیریت و طراحی سازمان
نويسنده:پاول کیرک‌براید ؛ نويسنده:کارن وارد ؛ مترجم:رضا واعظی - گنجینه علوم انسانی - دیویی: 658.049 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 32000 ریال - 7 -2-91373-964 انتخاب
6- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 343.41087 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 260000 ریال - 3 -815-530-964-978 انتخاب
7- بازاریابی بین‌المللی
نويسنده:محمدعلی بابایی‌زکلیکی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 27500 ریال - 7 -367-459-964 انتخاب
8- بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مهدی یاوری‌فرد ؛ گرافيست:محمدرضا طالبی - مهدی یاوری‌فرد - دیویی: 382 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 2 -8905-04-600-978 انتخاب
9- مالیه بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای اقتصاد بین‌الملل
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 332.042 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 65000 ریال - 0 -480-312-964 انتخاب
10- بازاریابی بین‌المللی
نويسنده:محمدعلی بابایی‌زکلیکی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.848 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 7500 ریال - 7 -367-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41