لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (147)
تالیف (109)
ترجمه (127)
تهران (211)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (94)
كمك درسی و آموزشی (50)

تعداد یافت شده (236) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (مدارهای الکتریکی)
تهيه كننده:رسول دلیرروی‌فرد - پردازشگران - دیویی: 621.3192 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 50000 ریال - 8 -00-7561-964 انتخاب
2- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1399 - 140000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
3- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 20000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
4- برق ساختمان درجه 1: درسنامه هنرجویان فنی‌ حرفه‌ای - کاردانش
نويسنده:خلیل افشارگلی ؛ نويسنده:محسن آقاحسینی - استاد - دیویی: 537.076 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -95-6657-964-978 انتخاب
5- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 45000 ریال - 4 -322-389-964-978 انتخاب
6- برق ساختمان درجه 1: درسنامه هنرجویان فنی‌ حرفه‌ای - کاردانش
نويسنده:خلیل افشارگلی ؛ نويسنده:محمدرضا آقاحسینی - استاد،ماهوان - دیویی: 537.076 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 10000 ریال - 3 -95-6657-964-978 انتخاب
7- برقکار ساختمان درجه 2: بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و کار دانش: کد استاندارد 55/28/4 - 8
نويسنده:غلامعلی سرابی‌تبریزی - صفار،اشراقی - دیویی: 537.076 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 90000 ریال - 0 -301-388-964-978 انتخاب
8- برق صنعتی و مونتاژ تابلو
نويسنده:احد محمودی ؛ نويسنده:احمد قهرمان‌لویی - فروزش - دیویی: 537 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 165000 ریال - 7 -507-547-964-978 انتخاب
9- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 20000 ریال - 4 -322-389-964-978 انتخاب
10- الکتریسیته و مغناطیس
نويسنده:منیرحسن نایفه ؛ نويسنده:مورتون‌کرمن براسل ؛ مترجم:محمدرضا جلیلیان‌نصرتی - صفار - دیویی: 537 - 912 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 70000 ریال - 7 -59-5973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24