لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (70)
تالیف (47)
ترجمه (77)
تهران (112)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -322-389-964-978 انتخاب
2- کارگاه انتقال قدرت: رشته مکانیک خودرو زمینه صنعت
نويسنده:محمد محمدی‌بوساری - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 ریال - 3 -0188-05-964 انتخاب
3- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
4- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
5- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 4 -322-389-964-978 انتخاب
6- ارزش برق
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -010-389-964-978 انتخاب
7- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -095-389-964-978 انتخاب
8- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
9- نیروگاه‌های جدید پربازده و کم‌آلاینده
نويسنده:سیدرضا رفیعی‌طباطبائی - آزاده - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -635-501-964-978 انتخاب
10- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 500 نسخه - 20000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13