لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (71)
تالیف (50)
ترجمه (79)
تهران (114)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای طراحی سیستم‌های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری: ضابطه شماره 667
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 621.31234 - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 70000 ریال - 7 -636-179-964-978 انتخاب
2- برق و ایمنی برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -391-389-964-978 انتخاب
3- کارگاه انتقال قدرت: رشته مکانیک خودرو زمینه صنعت
نويسنده:محمد محمدی‌بوساری - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - دیویی: 621.31 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 ریال - 3 -0188-05-964 انتخاب
4- تولید برق در نیروگاه‌ها
نويسنده:رحمت‌الله هوشمند - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 621.31 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 8 -46-6710-964 انتخاب
5- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -095-389-964-978 انتخاب
6- بچه‌ها و برق
نويسنده:نادیا هیگینز ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 4 -405-389-964-978 انتخاب
7- قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع قدرت: روش‌های عملی و کاربردها
نويسنده:علی چودری ؛ نويسنده:دون کوال ؛ مترجم:حسن براتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول - دیویی: 621.3191 - 412 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 1 -4429-10-964-978 انتخاب
8- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 4 -322-389-964-978 انتخاب
9- تکنیک‌های نوین در فن‌آوری تولید برق و تصفیه آب دریا
نويسنده:سیدحسام بوستانی ؛ نويسنده:سیدامید شرافت ؛ نويسنده:علی رنجبر - آذرگان - دیویی: 621.312134 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -4-96281-600-978 انتخاب
10- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13