لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (91)
تالیف (35)
ترجمه (122)
تهران (138)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (157) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توان بی‌پایان
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1388 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -3-91466-964 انتخاب
2- توان بی‌پایان
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -3-91466-964 انتخاب
3- توان بی‌پایان
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -3-91466-964 انتخاب
4- گامهای پرتوان
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:مژده هاشمی - سخن گستر - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 964-6932-41-X انتخاب
5- توان بی‌پایان
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 6 -3-91466-964 انتخاب
6- جملات ثروت‌آفرین
نويسنده:علیرضا آقاجانی - علیرضا آقاجانی - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 82000 ریال - 8 -8185-04-600-978 انتخاب
7- N.L.P. برنامه‌ریزی عصبی - کلامی
نويسنده:رامین کریمی ؛ ويراستار:سیدمحمدمهدی حسینی - شلاک - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 5200 ریال - 8 -25-7962-964 انتخاب
8- قدرت بیکران درون
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:آزاده تویسرکانی - زرین - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 175000 ریال - 1 -385-407-964 انتخاب
9- قدرت بیکران درون
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:آزاده تویسرکانی - نگارستان کتاب،زرین - 570 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 1 -385-407-964 انتخاب
10- نیروی بیکران
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:میترا حبیبی ؛ مترجم:مهناز زاهدی - پیک فرهنگ - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 9 -69-6188-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16