لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(266)
چاپ مجدد (48)
تالیف (314)
ترجمه (0)
تهران (292)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (314) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تبصره‌های قانون بودجه سال 86 و منابع اعتباری قابل استفاده برای توسعه بخش تعاون
- فرهنگ دهخدا - دیویی: 344.55044 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -06-7853-964-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1396 کل کشور: پیوست شماره چهار: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت مصوب 1395/12/24 مجلس شورای اسلامی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 1120 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 270000 ریال - 5 -812-179-964-978 انتخاب
3- قانون بودجه سال 1393 (به انضمام ضوابط اجرایی)
گردآورنده:محسن برزوزاده - ثنای دانش - دیویی: 343.55034 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 45000 ریال - 2 -5-93894-600-978 انتخاب
4- قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه کل کشور سال‌های 1381 و 1382
گردآورنده:محمد شبرنگ - رهام - دیویی: 343.55074 - 360 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 0 -41-5696-964 انتخاب
5- قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 343.55034 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 0 -46-7894-600-978 انتخاب
6- ماده واحده و تبصره‌های قانون بودجه سال 1384 کل کشور
- جمال الحق - دیویی: 354.55034 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 7 -64-5671-964 انتخاب
7- قانون بودجه سال 1395 کل کشور: پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مصوب 1395/02/27 مجلس شورای اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 72 صفحه - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 34000 ریال - 2 -730-179-964-978 انتخاب
8- طرحهای عمرانی در نظم نوین قانونی: به انضمام تعاریف و دستورالعمل‌های نظام جدید بودجه‌ریزی
تدوين:مینو عدالت‌پور ؛ تدوين:سعید جلالی ؛ ويراستار:عبدالرضا محمودزاده - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت‌امورپشتیبانی، مرکزمدارک‌علمی‌وانتشارات - دیویی: 338.9 - 1408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 87000 ریال - 8 -386-425-964 انتخاب
9- قانون بودجه سال 1394 کل کشور: پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 176 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -162-179-964-978 انتخاب
10- قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های دیوان محاسبات، محاسبات عمومی کشور، تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 343.5503 - 600 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 55000 ریال - 8 -95-8786-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32