لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (9)
تالیف (116)
ترجمه (2)
تهران (99)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بودجه‌ریزی عملیاتی
زيرنظر:مهدی محمدی ؛ نويسنده:علی‌اکبر الله‌یاری ؛ نويسنده:مجید محمدی - کتابخانه فرهنگ - دیویی: 351.722 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -507-155-964-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1394 کل کشور: پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 232 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 1 -612-179-964-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دولتی با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی
نويسنده:ناصر یزدانی - ناصر یزدانی - دیویی: 351.722 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 6 -6927-04-600-978 انتخاب
4- سیستم بودجه‌ریزی دولتی (همراه با تست‌های کارشناسی ارشد)
نويسنده:محمد بخت‌آزمای‌بناب ؛ نويسنده:حسینعلی اصغرزاده - انتخاب - دیویی: 351.722 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 5 -72-7326-600-978 انتخاب
5- قانون بودجه سال 1395 کل کشور: پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب 1395/02/27 مجلس شورای اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 246 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 88000 ریال - 9 -728-179-964-978 انتخاب
6- گزارش بودجه سال 1391 کل کشور: اهداف، گرایش‌ها، منابع و مصارف
تهيه كننده: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - دیویی: 351.722 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 2 -503-179-964-978 انتخاب
7- مبانی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی
نويسنده:سیدمهدی مهدی‌نیا - شریف‌زاده - دیویی: 351.72 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 6 -82-6620-622-978 انتخاب
8- فرایند تنظیم تا کنترل بودجه دولتی
نويسنده:سیده‌طاهره کریمپور - ملینا - دیویی: 352.480955 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -131-327-600-978 انتخاب
9- گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه: حوزه‌های بخشی (قسمت دوم)
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری و مالی، دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی - دیویی: 338.9 - 488 صفحه - (در2جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -558-425-964 انتخاب
10- اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
نويسنده:فیروز کیومرثی ؛ نويسنده:حمید جمشیدی ؛ نويسنده:مهدی دهقان‌نیستانکی - گیتاتک،کتاب آریا - دیویی: 352.480955 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 2 -4-98038-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12