لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (81)
تالیف (95)
ترجمه (73)
تهران (122)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طبیعت در خطر: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 333.9516 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -36-2874-964-978 انتخاب
2- کلیات محیط زیست
نويسنده:مهدی بهروش ؛ نويسنده:عاطفه مهدی ؛ نويسنده:حمیدرضا ربیعی‌فر - راز نهان - دیویی: 628 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 0 -112-448-600-978 انتخاب
3- صحرا زیستگاه ماست
نويسنده:برد بیلر ؛ تصويرگر:پیتر پارنال ؛ مترجم:زهره قایینی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577.272 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -140-389-964-978 انتخاب
4- بوم‌شناسی عملی
نويسنده:احمد عبدل‌زاده ؛ نويسنده:محمدباقر باقریه‌نجار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دیویی: 577 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 4 -06-8926-964-978 انتخاب
5- اکولوژی عمومی
نويسنده:دیویدتی کرون ؛ مترجم:بهرام میرشکاری ؛ مترجم:فرهاد فرح‌وش - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - دیویی: 577 - 650 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -079-223-964-978 انتخاب
6- اکولوژی عمومی
نويسنده:علی روشنی - دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 574.5 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 964-452-103-X انتخاب
7- اکولوژی: اصول و کاربردها
نويسنده:محمدرضا امیرجانی - دانشگاه اراک - دیویی: 574.5 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 1 -36-7320-964 انتخاب
8- دانستنی‌هایی درباره‌ی اکولوژی (بوم‌شناسی یا شناخت محیط زیست)
نويسنده:مایکل کین ؛ نويسنده:ویلیام‌دی بومن ؛ نويسنده:سالی‌دی هکر - الماس پارسیان - دیویی: 577 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 3 -7-95778-600-978 انتخاب
9- مبانی محیط زیست
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری - دانشگاه رازی - دیویی: 574.5 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -73-9992-964-978 انتخاب
10- اکولوژی ادراک و سیمای سرزمین (ارتباط سیستم‌های طبیعی و اجتماعی)
نويسنده:آلمو فارینا ؛ مترجم:حمیدرضا جعفری ؛ مترجم:مرتضی دیناروندی - آیلار،اتحاد - دیویی: 577.55 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -028-198-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17