لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (81)
تالیف (96)
ترجمه (73)
تهران (123)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (169) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی بوم‌شناسی و مسایل محیط زیست
نويسنده:پیتر جارویس ؛ مترجم:مظفر شریفی ؛ مترجم:محمد غفوری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 574.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 39000 ریال - 6 -141-324-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر بوم‌شناسی
نويسنده:جی.سی. امبرلین ؛ مترجم:محمدباقر باقریه‌نجار ؛ ويراستار:بهرام کیانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دیویی: 574.5 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 ریال - 9 -2-90378-964 انتخاب
3- اکوسیستم‌های آبی
نويسنده:پرویز کردوانی - نشر علم - دیویی: 577.60955 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24500 ریال - 964-405-377-X انتخاب
4- رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌ها
نويسنده:شهریار محمدرضایی ؛ ويراستار:احمدرضا یاوری - آییژ،سازمان حفاظت محیط زیست - دیویی: 577 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 40000 ریال - 7 -49-7006-964 انتخاب
5- مسیر سبز (تاق وسان - دواشکفت)
نويسنده:زربانو منصوری - جمعیت حفظ و احیاء محیط کوهستان - دیویی: 955.442043 - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 2 -4058-04-964-978 انتخاب
6- آلودگی و پسماند: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 333.9516 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 23000 ریال - 4 -35-2874-964-978 انتخاب
7- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 25000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
8- اکولوژی کمپبل
نويسنده:نیل کمپبل ؛ مترجم:شهریار سعیدیان ؛ مترجم:اعظم عظیمی - خانه زیست‌شناسی - دیویی: 574.5 - 136 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 60000 ریال - 2 -13-2605-964-978 انتخاب
9- شالوده بوم‌شناسی
نويسنده:یوجین‌پلزنتس اودوم ؛ مترجم:محمدجواد میمندی‌نژاد - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 50000 ریال - 2 -3965-03-964 انتخاب
10- اکولوژی عمومی
نويسنده:علی روشنی - دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 574.5 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 ریال - 964-452-103-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17