لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (79)
تالیف (92)
ترجمه (71)
تهران (118)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (163) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکولوژی عمومی (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:علی‌اصغر نیشابوری ؛ ويراستار:غلامحسن باباهادی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 574.5 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -853-455-964-978 انتخاب
2- ارزیابی سرزمین
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 307.1 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -31-8170-600-978 انتخاب
3- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 577 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
4- اکوسیستم‌های آبی
نويسنده:پرویز کردوانی - نشر علم - دیویی: 577.60955 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 1 -377-405-964-978 انتخاب
5- زنجیره غذایی چیست؟
نويسنده:بابی کالمن ؛ نويسنده:ژاکلین لانگیل ؛ مترجم:ضرغام سپهری‌زاده - نشر ریحان،نیکراد - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 1 -81-5979-964 انتخاب
6- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 5000 نسخه - 1 -9242-03-964 انتخاب
7- چرخه‌ی غذا
نويسنده:ترزا گریناوی ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -136-369-964 انتخاب
8- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
9- دانستنی‌هایی درباره‌ی اکولوژی (بوم‌شناسی یا شناخت محیط زیست)
نويسنده:مایکل کین ؛ نويسنده:ویلیام‌دی بومن ؛ نويسنده:سالی‌دی هکر - الماس پارسیان - دیویی: 577 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 3 -7-95778-600-978 انتخاب
10- زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی
نويسنده:والاس هالی ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - برجیس - دیویی: 577.16 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -09-2664-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17