لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (31)
تهران (25)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها) با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:آگنیژ بیسکاپ ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:تاد اسمیت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -315-389-964-978 انتخاب
2- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
3- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -63-7414-964-978 انتخاب
4- آلودگی و پسماند: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی محیط زیست
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 333.9516 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -35-2874-964-978 انتخاب
5- مجموعه علوم برای نوجوانان: اکولوژی
نويسنده:کیت جیلت ؛ مترجم:رویا محمدنیا ؛ ويراستار:امید میرشمسی‌کاخکی - شرکت به نشر - دیویی: 507 - 48 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 1 -0352-02-964 انتخاب
6- مجموعه‌ی کاشفان جوان
نويسنده:رزی هارلو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ نويسنده:دیوید گلاور - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 333.72 - 438 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 7 -1845-02-964-978 انتخاب
7- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
8- اکولوژی
نويسنده:کیت جیلت ؛ مترجم:رویا محمدنیا ؛ ويراستار:امید میرشمسی‌کاخکی - شرکت به نشر - دیویی: 574.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 2 -0018-02-964 انتخاب
9- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
10- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4