لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (31)
تهران (25)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها) با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:آگنیژ بیسکاپ ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:تاد اسمیت - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -315-389-964-978 انتخاب
2- اکولوژی (بوم‌شناسی)
نويسنده:باربارا گرابر ؛ نويسنده:سو گرابر ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 2 -473-436-964 انتخاب
3- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
4- اکولوژی
نويسنده:کیت جیلت ؛ مترجم:رویا محمدنیا ؛ ويراستار:امید میرشمسی‌کاخکی - شرکت به نشر - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 0 -0867-02-964-978 انتخاب
5- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
6- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
7- زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها) با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:آگنیژ بیسکاپ ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:تاد اسمیت - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4000 نسخه - 6 -315-389-964-978 انتخاب
8- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -63-7414-964-978 انتخاب
9- بوم‌شناسی
نويسنده:استیون‌تامس پولاک ؛ مترجم:مجید بریری ؛ مترجم:شهریار غریب‌زاده - کانون فرهنگی آموزش - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 3500 ریال - 2 -320-509-964-978 انتخاب
10- طبیعت در خطر است: نکته‌ها و آزمایشهایی درباره محیط زیست
نويسنده:رزی هارولو ؛ نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:بابک امین‌تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -63-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4