لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (137)
تالیف (224)
ترجمه (0)
تهران (208)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (224) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -25-6965-9647 -2-9014501-M انتخاب
2- بخوانیم و بنوازیم 3: آموزش سنتور دستگاه همایون و ماهور
نويسنده:مهرداد عالمی - موسسه خدماتی موسیقی عارف - دیویی: 789.74 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -34-802627-0-979 انتخاب
3- سرگذشت: موسیقی برای سنتور
تهيه و تنظيم:مسعود شناسا - موسیقی عارف - دیویی: 789.74 - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 0 -43-802613-0-979 انتخاب
4- بیایید سنتور بنوازیم (دستور مقدماتی)
نويسنده:مجید رئیسیان - عصر ماندگار - دیویی: 789.74 - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 7 -58-6921-600-978 انتخاب
5- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 67 سال 1397 - 300000 ریال - 6 -25-6965-964-978 انتخاب
6- صدای دست‌های کوچک: (آموزش سنتور برای کودکان)
نويسنده:ناهید انصاری ؛ تصويرگر:ارمغان اولی - نای و نی - دیویی: 780.7 - 68 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -34-802609-0-979 انتخاب
7- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هوای ‌تازه - دیویی: 789.74 - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1382 - 17000 ریال - 4 -11-7222-964 انتخاب
8- شورانگیز: آشنایی مقدماتی با دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای سنتور
گردآورنده:رامین صفایی - خنیاگر - دیویی: 789.162 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 5 -3-9014593-0-979 انتخاب
9- شیوه سنتورنوازی
نويسنده:پشنگ کامکار - نشر هستان - دیویی: 789.74 - 118 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 54 سال 1395 - 220000 ریال - 6 -25-6965-964-978 انتخاب
10- سنتور به گویش صبا: شور، بیات ترک، ابوعطا همراه با تجزیه و تحلیل نکته‌های آن و تطبیق با چهار روایت مطرح
نويسنده:اسماعیل تهرانی - معین - دیویی: 789.74 - 244 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 5 -150-165-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23