لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (32)
تالیف (6)
ترجمه (32)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
2- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
3- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 ریال - 0 -11-7414-964 انتخاب
4- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
5- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 0 -11-7414-964 انتخاب
6- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 14000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
7- مارمولک و حمایت از حیوانات
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 ریال - 2 -10-7414-964 انتخاب
8- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 20000 ریال - 8 -09-7414-964-978 انتخاب
9- مارمولک و حفاظت از محیط زیست (حمایت از حیوانات)
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 2 -10-7414-964 انتخاب
10- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 30000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4