لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (32)
تالیف (6)
ترجمه (32)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -11-7414-964 انتخاب
2- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
3- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
4- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -11-7414-964 انتخاب
5- شهردار کوچولو
نويسنده:رحیمه عوض‌زاده ؛ نقاش:بهزاد بهزادپور - موسسه فرهنگی، هنری بشیر علم و ادب - دیویی: 8fa3.62 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 50000 نسخه - 3000 ریال - 5 -59-6818-964 انتخاب
6- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
7- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
8- بازیافت برای کودکان
گردآورنده:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
9- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -09-7414-964-978 انتخاب
10- مارمولک و حمایت از حیوانات
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -10-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4