لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن آموزشی پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد برای کاردانان و مربیان آموزش بهورزی
نويسنده:سیدعباس باقری‌یزدی ؛ نويسنده:جعفر بوالهری - نشر آرامش - دیویی: 362.293 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -2-95117-964 انتخاب
2- مهارتهای تدریس: راهنمای مربیان و کارکنان بهداشتی
نويسنده:کریستین ایوان ؛ مترجم:محمود مباشری - آوای ظهور،آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 2 -3-90066-600-978 انتخاب
3- مجموعه کتب آموزش بهورزی: بهداشت مدارس
- صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 610.7 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9 -37-6513-964 انتخاب
4- مجموعه آموزش بهورزی: مباحث مقدماتی
- صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 610.7 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - 1 -30-6513-964 انتخاب
5- مبانی بهداشت و کار در روستا
- نشر آرویج - دیویی: 613 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 964-7174-42-X انتخاب
6- بهداشت محیط
- نشر آرویج - دیویی: 363.7 - 122 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6 -44-7174-964 انتخاب
7- بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی: همراه با پیوست بهداشت روان برای بهورزان
نويسنده:جعفر بوالهری - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 362.2 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 0 -50-7203-964 انتخاب
8- مجموعه آموزشی بهورزی مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران
- آرویج - دیویی: 610.730955 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -090-504-964 انتخاب
9- دوره ارتقاء مهارت‌های آموزشی مربیان آموزشگاههای بهورزی: روش‌ها و فنون تدریس
نويسنده:یوسف‌رضا چگینی ؛ باهمكاري:محمدرضا رهبر - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 610.7 - 88 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8 -63-6513-964 انتخاب
10- دوره ارتقاء مهارت‌های آموزشی مربیان آموزشگاههای بهورزی: روانشناسی یادگیری و آموزش
نويسنده:یوسف‌رضا چگینی ؛ باهمكاري:محمدرضا رهبر - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 610.7 - 84 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8 -63-6513-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2