لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (5)
تالیف (16)
ترجمه (34)
تهران (39)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی بالینی
نويسنده:دانیل‌پی استاتیس ؛ نويسنده:جان‌دی. استوبو ؛ نويسنده:ج.وی ولز - رامین اشتیاقی،خسرو رضاقلی بیگی،هومان اکتایی،نرگس طالبی - دیویی: 616.079 - 552 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
2- نقص ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ نويسنده:شیو پیلای - ابن سینا،مجد دانش - دیویی: 616.079 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -26-7150-964-978 انتخاب
3- Disorders of the immune system
نويسنده:Dennis L. Kasper - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 616.97 - 174 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - انتخاب
4- روماتولوژی و ایمونولوژی هاریسون
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ مترجم:مهدی منتظری ؛ ويراستار:علی خلوت - ارجمند - دیویی: 616.723 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4400 نسخه - 13000 ریال - 7 -43-6095-964 انتخاب
5- ایمونولوژی بالینی
نويسنده:دانیل‌پی استاتیس ؛ نويسنده:جان‌دی. استوبو ؛ نويسنده:ج.وی ولز - رامین اشتیاقی،خسرو رضاقلی بیگی،هومان اکتایی،نرگس طالبی - دیویی: 616.079 - 547 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
6- Immunologic function 2004: textbook of medical, surgical, nursing
نويسنده:Suzanne C. Smeltzer ؛ نويسنده:Brenda G. Bare - روشن کتاب،انتخاب روشن - دیویی: 616.97 - 124 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - انتخاب
7- روماتولوژی و ایمونولوژی هاریسون
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ مترجم:مهدی منتظری ؛ ويراستار:علی خلوت - ارجمند - دیویی: 616.723 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4400 نسخه - 14500 ریال - 7 -43-6095-964 انتخاب
8- اختلالات سیستم ایمنی و روماتیسمی و مراقبت‌های پرستاری
نويسنده:معصومه فرج‌الهی - نهضت پویا - دیویی: 616.079 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -27-2686-964-978 انتخاب
9- ایمونولوژی پایه: وظایف و اختلالات سیستم ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ مترجم:بابک عزیزافشاری ؛ زيرنظر:نعمت‌الله خوانساری - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 59500 ریال - 0 -047-420-964 انتخاب
10- Harrison's Principles Of Internal Medicine: Disorders Of The Immune System, Connective ...
ويراستار:Anthony S. Fauci - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌کتاب ‌میر - دیویی: 616 - 214 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 750 نسخه - 20500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5