لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (50)
تالیف (114)
ترجمه (2)
تهران (105)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - بیمه مرکزی ایران، مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی - دیویی: 368 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -00-6506-964 انتخاب
2- حقوق بیمه (با تجدید نظر و اضافات)
نويسنده:ایرج بابایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55086 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 5000 نسخه - 130000 ریال - 8 -0464-02-600-978 انتخاب
3- اصول و مبانی بیمه: راهنمای تشریحی مقررات بیمه در ایران
نويسنده:علی‌اعظم محمدبیگی ؛ نويسنده:خداکرم اخوان - پوشش‌گستر - دیویی: 368.955 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -16-6643-600-978 انتخاب
4- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - بیمه مرکزی ایران، مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی - دیویی: 368 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 3 -00-6506-964 انتخاب
5- اصول، مقررات و رشته‌های بیمه
- پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368.955 - 526 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 285000 ریال - 0 -78-7648-600-978 انتخاب
6- راهنمای بیمه برای خانواده
نويسنده:علی‌اعظم محمدبیگی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368.955 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -48-6506-964-978 انتخاب
7- بیمه‌های اشخاص
نويسنده:سیدمحمد حسینی‌پور - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368.0955 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -97-6506-964-978 انتخاب
8- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 300 نسخه - 275000 ریال - 8 -68-6506-964-978 انتخاب
9- حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و آثار حقوقی آن در قراردادهای بیمه عمر
نويسنده:داریوش طهماسبی - جاودانه،جنگل - دیویی: 368.32 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -092-158-600-978 انتخاب
10- حقوق بیمه (با اصلاحات)
نويسنده:ایرج بابایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55086 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 8000 نسخه - 20000 ریال - 8 -797-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12