لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (62)
تالیف (85)
ترجمه (0)
تهران (83)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص
نويسنده:هادی دستباز ؛ ويراستار:محمدعلی شاکری‌کیا - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 368.01 - 268 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 ریال - 0 -34-6543-964 انتخاب
2- قوانین و مقررات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد (بیمه‌ای و درمانی)
تهيه و تنظيم:محمدحسین قشقایی - مذاکره - دیویی: 344.5502 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 6 -0-95847-964 انتخاب
3- حقوق بیمه
نويسنده:ایرج بابایی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 346.55086 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 85000 ریال - 3 -448-530-964-978 انتخاب
4- حقوق بیمه (با اصلاحات)
نويسنده:ایرج بابایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55086 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 26500 ریال - 8 -797-459-964-978 انتخاب
5- قانون بیمه با آخرین اصلاحات بانضمام قانون تاسیس ‌بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ... قوانین و آیین نامه‌های مربوطه
به‌اهتمام:جواد صفایی‌مهر - مجد - دیویی: 346.55086 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 8000 ریال - 7 -26-7820-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات بیمه
به‌اهتمام:روح‌الله فروزش - خرسندی - دیویی: 346.55086 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 9 -87-2661-964-978 انتخاب
7- حقوق بیمه
نويسنده:ایرج بابایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55086 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 15500 ریال - 4 -797-459-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌های بازرگانی
تهيه كننده: پژوهشکده‌بیمه - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 346.55086 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -77-6506-964-978 انتخاب
9- قوانین و مقررات تامین اجتماعی
تهيه و تنظيم:محمدحسین قشقایی - مذاکره - دیویی: 344.5502 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 28000 ریال - 2 -0-94059-964-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌های بازرگانی
تهيه كننده: پژوهشکده‌بیمه - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 346.55086 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -77-6506-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9