لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (2)
تالیف (19)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت شیشه‌ی جام و مظروف
تدوين:قاسم عرب ؛ تدوين:پرهام نداف ؛ تدوين:بهنام حق‌جو - پیک ادبیات - دیویی: 333.796513 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 4 -42-8165-964 انتخاب
2- نگاهی گذرا به صنعت شیشه
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - دیویی: 666.12 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 6 -6-96782-600-978 انتخاب
3- فناوری ساخت شیشه‌های قدیم: دوران ماقبل تاریخ، باستان (هخامنشی، پارت، ساسانی)، اسلامی تا عصر حاضر
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ ويراستار:محمدحسین ماجدی‌اردکانی ؛ ويراستار:عباس حمیدی - بهمن میرهادی - دیویی: 748.5028 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 300 نسخه - 0 -9480-06-964 انتخاب
4- شیشه: ساختار، خواص و کاربرد
نويسنده:واهاک مارقوسیان - دانشکده علم و صنعت ایران - دیویی: 666.1 - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 65000 ریال - 4 -423-454-964 انتخاب
5- شیشه‌های پیشرفته
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ نويسنده:بهزاد مهدی‌خانی - بهمن میرهادی - دیویی: 666.1 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 7 -4488-04-964-978 انتخاب
6- تئوری شیشه
نويسنده:بهمن میرهادی - انشاء - دیویی: 666.1 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 9 -5-93242-964 انتخاب
7- صنعت شیشه اتریش
نويسنده:غلامرضا شهریاری‌مقدم ؛ نويسنده:پدرام پناهی‌فر - پناه گستر - دیویی: 666.12 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -23-8078-600-978 انتخاب
8- هنر تراش شیشه و آب‌طلاکاری روی شیشه، کریستال و سرامیک: هنرجویان و کارآموزان مراکز آموزش ...
نويسنده:ابراهیم نباتی ؛ نويسنده:ابوالقاسم گرامی‌نژاد - ادبستان - دیویی: 666.1 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 6 -85-6673-964 انتخاب
9- راهنمای نصب شیشه
نويسنده:استنلی تامپسون ؛ مترجم:مهرداد حبیبی ؛ مترجم:داوود ملکی - یزدا - دیویی: 698.5 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 250000 ریال - 8 -596-165-600-978 انتخاب
10- شیشه‌های رنگی سیلیکات سدیمی آهن‌دار
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ نويسنده:بهزاد مهدی‌خانی - بهمن میرهادی - دیویی: 666.12 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 9 -4129-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2