لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(344)
چاپ مجدد (120)
تالیف (287)
ترجمه (177)
تهران (394)
شهرستان (70)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (76)

تعداد یافت شده (464) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون پرستاری و استریلیزاسیون بر اساس سرفصل تعیین شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی واحد درسی اصول و فنون و استریلیزاسیون دانشجویان رشته کاردانی ا
نويسنده:رقیه زردشت - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 0 -26-2524-964 انتخاب
2- Brunner and suddarth's textbook of medical surgical nursing: metabolic and endocrine function
نويسنده:Suzanne C. Smeltzer ؛ نويسنده:Brenda G. Bare - گلبان،قاضی جهانی - دیویی: 610.73 - 184 صفحه - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
3- مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی علم و دانش در پرستاری
نويسنده:مریم احسانی ؛ نويسنده:سیما بابایی ؛ نويسنده:پرستو اوجیان - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 149000 ریال - 6 -619-101-600-978 انتخاب
4- پرستاری جامعه‌نگر "بهداشت محیط"
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری - میرشیدا - دیویی: 613 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 4 -4-92132-964 انتخاب
5- پرستار و اخلاق در پرستاری
نويسنده:فاطمه‌السادات سیدغیبی - تخت جمشید،قشقایی - دیویی: 174.2 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -089-283-600-978 انتخاب
6- چک لیست روش‌های پرستاری بالینی
نويسنده:شهناز کریمی ؛ نويسنده:ابوالقاسم آوند - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 69000 ریال - 5 -81-2524-964-978 انتخاب
7- بررسی وضعیت سلامت
نويسنده:حسین شهدادی ؛ نويسنده:مهین بدخش ؛ نويسنده:مژگان رهنما - جامعه‌نگر،دانشگاه علوم پزشکی زابل - دیویی: 610.73 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 149000 ریال - 6 -002-101-600-978 انتخاب
8- مرور و خودآزمایی نکات برتری از اصول و فنون پرستاری و مامایی
نويسنده:فاطمه رحیمی‌کیان - خانیران - دیویی: 610.73 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12500 ریال - 8 -04-8033-964 انتخاب
9- اصول مدیریت خدمات پرستاری
نويسنده:ایروان مسعوداصل ؛ نويسنده:علی ابرازه - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73068 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 69000 ریال - 0 -075-101-600-978 انتخاب
10- چکیده‌ی طلایی پرستاری داخلی و جراحی: با تاکید بر نکات کنکوری
نويسنده:لیلی یکه‌فلاح ؛ نويسنده:حمیده عظیمی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 699000 ریال - 7 -513-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47