لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (41)
تالیف (101)
ترجمه (12)
تهران (100)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (113) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت جامعه محور (1)
نويسنده:اشرف حیدری ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 610.7343 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 9 -32-5250-600-978 انتخاب
2- پرستاری سلامت: جامعه / فرد و خانواده / محیط: قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
نويسنده:فائزه صحبایی ؛ گردآورنده:مریم امجدی - حیدری - دیویی: 610.7343 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 349000 ریال - 7 -71-7815-600-978 انتخاب
3- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:بی.تی. باساوانتاپا ؛ مترجم:میرمحمد حسینی ؛ مترجم:یوسف حمیدزاده‌اربابی - بشری،نشر تحفه - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 62000 ریال - 0 -81-7203-964 انتخاب
4- پدیده استرس و مدیریت آن در پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:الهام خوشاب ؛ نويسنده:سرور جوانمردی‌فرد - رهام اندیشه - دیویی: 610.7343 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 3 -81-8749-600-978 انتخاب
5- بهداشت خانواده محور
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 613.9 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 59000 ریال - 8 -97-5250-600-978 انتخاب
6- پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
نويسنده:مریم جدید‌میلانی ؛ نويسنده:فرخ‌سهیل ارشدی ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.7343 - 440 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 3 سال 1386 - 79500 ریال - 8 -19-8154-964 انتخاب
7- پرستاری بهداشت جامعه 2: خانواده، گروه، اقتصاد سلامت
نويسنده:میمنت حسینی ؛ نويسنده:صفیه حسین‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 610.7343 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 79500 ریال - 5 -330-987-964-978 انتخاب
8- بهداشت جامعه
نويسنده:لیدیا الوندیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 610.7343 - 342 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
9- پرستاری بهداشت جامعه (3) لانکستر: بر اساس سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد
نويسنده:سیدوحیده حسینی ؛ نويسنده:نسرین جعفری‌ورجوشانی ؛ نويسنده:نیره سلمانی‌حاجی‌آقا - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 89000 ریال - 6 -97-2524-964-978 انتخاب
10- مبانی بهداشت جامعه 3-2-1
نويسنده:زهرا بهنودی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.7343 - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 92000 ریال - 4 -136-399-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12