لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (41)
تالیف (101)
ترجمه (12)
تهران (100)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (113) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3 بر اساس سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
نويسنده:مریم جدید‌میلانی ؛ نويسنده:فرخ‌سهیل ارشدی ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.7343 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 49500 ریال - 8 -19-8154-964 انتخاب
2- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل دروس: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
3- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 279000 ریال - انتخاب
4- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 349000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
5- پرستاری بهداشت جامعه: سری NVP
نويسنده:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.7343 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 49000 ریال - 2 -084-399-964 انتخاب
6- پرستاری سلامت: جامعه / فرد و خانواده / محیط: قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
نويسنده:فائزه صحبایی ؛ گردآورنده:مریم امجدی - حیدری - دیویی: 610.7343 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 70000 ریال - 7 -71-7815-600-978 انتخاب
7- پرستاری بهداشت در جامعه
نويسنده:آذر دانشوران - کلک سبز - دیویی: 610.7343 - 706 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -5-95588-964 انتخاب
8- درسنامه بهداشت محیط و بهداشت عموم در جامعه: بر اساس سرفصل درس پرستاری بهداشت جامعه 3 ...
نويسنده:پروانه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد - دیویی: 610.7343 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 55000 ریال - 8 -18-2723-964-978 انتخاب
9- مراقبتهای بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 3 -12-7809-964 انتخاب
10- بهداشت جامعه محور (1)
نويسنده:اشرف حیدری ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 610.7343 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 9 -32-5250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12